ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.เกษตรฯ ใช้ ม.44 ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. โคราชที่แรก-ลงพื้นที่ปิดประกาศยึดคืน


 


รัฐมนตรีเกษตรฯ ใช้ ม.44 ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. นครราชสีมา เป็นที่แรก เร่งแก้ไขปัญหาผู้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พร้อมส่งแผนที่แนบท้ายใช้ปิดประกาศ พท.เป้าหมายไปยัง ส.ป.ก. จังหวัด ให้เสร็จ 21 ก.ค นี้ 

วันนี้( 15 ก.ค. 59 )พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปิดประกาศเพื่อยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. เป็นครั้งแรกตามมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่กำหนดในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559  ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป้าหมายยึดคืนมากที่สุด จำนวน 130 แปลง เนื้อที่ 111,074.87 ไร่

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการยึดพื้นที่คืนจากผู้ที่ครอบครองที่ดินไม่ถูกกฎหมาย และนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยพื้นที่ที่ยึดคืนในครั้งแรกนี้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 34  ซึ่งในส่วนของอำเภอปากช่อง มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน 311,064 ไร่ จัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว 142,638 ไร่ 
 

สำหรับที่ดินแปลงหมายเลข 8069 เนื้อที่ 535-2-11 ไร่ ที่ดำเนินการปิดคำบังคับในวันนี้ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี  พล.ต.ต. ชาลี เภกะนันทน์ เป็นผู้ครอบครอง และไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. จึงได้ฟ้องขับไล่ต่อศาลเมื่อปี พ.ศ. 2552 และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558 ว่าจำเลยเป็นผู้ถือครอบครองที่ดินพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาต จาก ส.ป.ก. โจทก์ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท และได้บอกกล่าวให้จำเลยออกไปแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย จึงพิพากษาจำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทพร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งก่อสร้างขนย้ายวัสดุต่าง ๆ ออกไปจากเขตพื้นที่พิพาทและทำให้ที่ดินดังกล่าวกลับคืนสู่สภาพเดิม   

 
 
 
ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้จัดทำพื้นที่เป้าหมายที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไปเสร็จแล้วกว่า 235 แปลง และได้ทยอยส่งแผนที่แนบท้ายที่จะใช้ไปปิดประกาศพื้นที่เป้าหมายไปยัง ส.ป.ก. จังหวัด โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 ก.ค. นี้ พร้อมทั้งจัดทำ Road Map ของทั้ง 3 กรณี เพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินที่ผิดกฎหมาย  ได้แก่  1. ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 427 แปลง เนื้อที่มากกว่า 432,000 ไร่  2. ที่ดินที่ได้จัดให้แก่เกษตรกรไปแล้ว แต่มีบุคคลไปกว้านซื้อจากเกษตรกร และครอบครองทำประโยชน์โดยผิดกฎหมาย และครอบครองที่ดินเกินกว่า 100 ไร่ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ และ 3. ที่ดินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ครอบครองที่ดินส่งมอบคืนให้แก่ ส.ป.ก. แล้ว และมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 10,000 ไร่ 
 

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า การดำเนินการปิดคำบังคับคดีนี้ เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559  ซึ่งนอกจากคดีดังกล่าวแล้ว ยังมีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ครอบครองที่ดินส่งมอบคืนให้แก่ ส.ป.ก. และมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไปเพิ่มเติมอีก 3 แปลง คือ 1) นายชูเกียรติ ตั้งพงศ์ปราชญ์ ครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก.     เนื้อที่รวม 1,027-2-40 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา            2) บริษัทจิวกังจุ้ยพัฒนา จำกัด ครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก. เนื้อที่รวม 1,434 -2-33 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  และ  3) บริษัทรวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด ครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก. เนื้อที่รวม 1,749-1-24 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 
 

 

LastUpdate 15/07/2559 17:30:19 โดย : Admin

29-11-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 29, 2021, 10:32 am