ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สศท.5 พร้อม เตรียมลุยสำรวจปศุสัตว์แถบอีสาน เริ่ม 18 ก.ค. - 15 ส.ค. นี้


 


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 พร้อมจัดทีมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถาบันโคนม ปศุสัตว์เป็นการค้า และไม่เป็นการค้า ปี 2559 ปักหมุด 4 พื้นที่รับผิดชอบ นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ประเดิมวันแรก 18 กรกฎาคม ไปจนถึง 15 สิงหาคมนี้ พร้อมฝากขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงแผนปฏิบัติงานออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสถาบันโค ปศุสัตว์        เป็นการค้า และไม่เป็นการค้า ปี 2559 ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2559 ภายในเขตหมู่บ้านที่ทำการเลี้ยงปศุสัตว์แบบเป็นการค้า และไม่เป็นการค้า เช่น โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และไก่พื้นเมือง

การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว สศท.5 กำหนดวิธีการสำรวจโดยสุ่มตัวอย่างจากหมู่บ้านที่เลี้ยงปศุสัตว์ไม่เป็นการค้าจำนวน 131 หมู่บ้าน  แยกเป็น นครราชสีมาจำนวน 41 หมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิจำนวน 25 หมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 38 หมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์จำนวน 27 หมู่บ้าน และปศุสัตว์เป็นการค้า (โคนม สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่) จำนวน 238 ราย แยกเป็นจังหวัดนครราชสีมา 125 ราย จังหวัดชัยภูมิ 38 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ 46 ราย และจังหวัดสุรินทร์ 29 ราย

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในแต่ละชนิด สศก. จะนำมาวิเคราะห์ภาพรรวมระดับจังหวัด ภาค และประเทศ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการผลิตปศุสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เกษตรกรทำการเลี้ยงอยู่ว่าจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใด ทิศทางเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร สศท.5 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์แต่ละชนิด          ในแต่ละหมู่บ้านที่ถูกสุ่มมาเป็นตัวอย่างเพื่อการสำรวจ ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตอบแบบสอบถาม       ในครั้งนี้  ซึ่งผลที่ได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรงในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างถูกต้องและตรงจุดต่อไป ทั้งนี้ เกษตรกรและท่านที่สนใจสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044 465 079 หรือ อีเมล zone5@oae.go.th

  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 ก.ค. 2559 เวลา : 18:03:06

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 9:01 am