ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สวนดุสิตโพลระบุปชช.77.62% อยากให้ใช้เวลาที่เหลือเร่งรณรงค์ลงประชามติร่างรธน.


 


การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะกลับเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สมบูรณ์และเป็นสากล แต่สุดท้ายจะทำให้ประชาชน “สมหวัง” หรือ “ผิดหวัง” สิ่งที่จะบอกได้ก็คือการใช้สิทธิออกเสียงของประชาชนที่กำลังจะมีขึ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,233 คน สำรวจระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้ 

เมื่อถามว่าประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การจะลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” วันที่ 7 สิงหาคม 2559

อันดับ 1 ในช่วงเวลาที่เหลือ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น 77.62%
อันดับ2 อยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่คิดอย่างไร “รับ” หรือ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ 69.88%
อันดับ3 บ้านเมืองกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น 65.45%
อันดับ4 คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ 64.72%
อันดับ5 ขอให้ทุกคนมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง 

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชน “สมหวัง” ใน“การจะลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” วันที่ 7 สิงหาคม 2559 คือ

อันดับ 1 ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิลงประชามติและตัดสินใจด้วยตัวเอง 80.29%
อันดับ2 บ้านเมืองมีความก้าวหน้า มีแนวโน้มที่ดีที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 67.40%
อันดับ3 มีการลงประชามติเกิดขึ้นตามวัน เวลาที่กำหนด 57.18%

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชน “ผิดหวัง” ใน“การจะลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” วันที่ 7 สิงหาคม 2559 คือ

อันดับ 1 ยังมีความขัดแย้งแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ใส่ร้ายโจมตีกันไปมา 76.16%
อันดับ2 ถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 70.56%
อันดับ3 ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ค่อยรู้และเข้าใจเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญเท่าที่ควร 68.37%


เมื่อถามว่า ประชาชนพร้อมหรือยังที่จะไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

อันดับ 1 พร้อมแล้ว 69.10%เพราะ เป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมืองและเกี่ยวข้องกับประชาชน อยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้า พัฒนาไปในทิศทาง ที่ดีขึ้น ยินดีให้ความร่วมมือ ไปใช้สิทธิทุกครั้งที่มีโอกาส อยากมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตย ฯลฯ

อันดับ2 ยังไม่พร้อม 30.90%เพราะ ยังไม่ค่อยมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะตัดสินใจ มีกระแสข่าวและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 16 ก.ค. 2559 เวลา : 10:29:46

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 4:08 am