ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปน. ย้ำช่วงหยุดยาว 16 - 20 ก.ค. นี้ไม่มีระงับใช้น้ำ-ตัดน้ำ


 

นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เนื่องในช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน รวม 5 วัน กปน. จะปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 โดยระหว่างวันหยุดยาวนี้ จะไม่มีการระงับการใช้น้ำชั่วคราวหรือตัดน้ำแต่อย่างใด และกรณีผู้ใช้น้ำที่ถูกผูกลวดหรือถอดมาตรวัดน้ำ เพราะค้างชำระค่าน้ำ หากชำระก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กปน. จะทำการปลดลวดหรือนำมาตรวัดน้ำไปติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันหยุดยาว ทั้งนี้ กปน. จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป หากผู้ใช้น้ำประสงค์จะชำระค่าน้ำประปาในช่วงวันหยุดต่อเนื่องนี้ นอกจากชำระได้ที่เคาน์เตอร์ตัวแทนทั่วไปแล้ว ยังเปิดรับชำระที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บริเวณชั้น 1 โซนแฟชั่น พลัส (ใกล้กับ TOP Supermarket) ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม


นางจุฑารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ก่อนออกจากบ้าน อย่าลืมปิดน้ำ ปิดไฟในบ้านให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการรั่วไหลที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นสาเหตุให้ค่าน้ำค่าไฟสูงผิดปกติได้ หากมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

บันทึกโดย : วันที่ : 16 ก.ค. 2559 เวลา : 12:08:46

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 2:55 am