ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ไทยซัมซุงประกันชีวิตเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกน่าพอใจ


 


ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกน่าพอใจ ไทยซัมซุงประกันชีวิตมุ่งสร้างคนคุณภาพสู่เป้าหมายปี 2559ไม่หวั่นแม้เศรษฐกิจยังชะลอตัว ผลงานครึ่งปีแรกงอกเงย เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

นายบรรณยง นราสวัสดิ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางจัดจำหน่าย เปิดเผยว่า ตัวเลขล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยปีแรกแบบรายปี (APE) ของทุกช่องทางรวม 754 ล้านบาท คิดเป็น 47% ของเป้าหมายทั้งปี และคิดเป็นอัตราการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 32% ซึ่งตลอดทั้งปี 2559 นี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมาย APE ของทั้งช่องทางจัดจำหน่ายรายบุคคลและช่องทางจำหน่ายอื่นๆ รวม 1,612 ล้านบาท “บริษัทฯ คาดหมายว่าในปี 2559 ประเทศไทยจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอก อาทิ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดต่ำลงอย่างมาก และภาวะอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าใกล้ศูนย์ (Zero lower bond) รวมทั้งความผันผวนของตลาดหุ้น  เราได้มองเห็นโอกาสในช่วงนี้ว่า คนไทยจะถึงจุดที่มองหาการลงทุนทางเลือกอื่นนอกจากเงินฝาก ซึ่งแน่นอนว่าการออมผ่านประกันชีวิตพร้อมให้ความคุ้มครองเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ บริษัทฯ จึงวางแผนขยายตลาดในส่วนนี้ด้วย”
 
 
สำหรับช่องทาง Alternatives หรือสายงานธุรกิจสถาบันที่รวมถึง การตลาดประกันกลุ่ม การตลาดทางโทรศัพท์หรือเทเลเซลล์ ไปรษณีย์ และลีสซิ่ง นั้น นายบรรณยง เปิดเผยว่า “ปีนี้มีกลยุทธ์และทิศทางการทำงานหลักคือ การเน้นสร้างคุณภาพของการขายและการบริการจากฐานลูกค้าและพันธมิตรที่มีอยู่เดิม เช่น บริษัทในเครือสหพัฒน์ ไทยซัมซุงอิเล็คทรอนิกส์ และบริษัทสัญชาติเกาหลีที่ดำเนินธุรกิจในไทย  จัดหาพันธมิตรใหม่ทางธุรกิจที่มีคุณภาพให้มากขึ้น  เพิ่มสัดส่วนของลูกค้าองค์กรให้มากขึ้น  และเพิ่มการขยายการจำหน่ายประกันกลุ่มผ่านช่องทางตัวแทน  เราไม่ลงไปเล่นในตลาดสงครามราคาเพราะสุดท้ายผู้ที่สูญเสียก็คือบริษัทเอง  เราจึงเน้นชูจุดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอของการบริการโดยทีมงานขายของเรา ซึ่งในครึ่งปีหลังเราก็ยังคงเดินทางนี้ต่อไปครับ” คุณบรรณยง กล่าวเสริม   
ช่องทางการจัดจำหน่ายรายบุคคล (Individual Life) ซึ่งมีทั้งช่องทางตัวแทน (GA) และช่องทาง SFC (ตัวแทนเต็มเวลา) ได้เน้นการสร้างตัวแทนใหม่และพัฒนาทีมงานฝ่ายขายที่มีอยู่แล้วให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดย  คุณคมกฤษ ลายลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางรายบุคคล ได้ย้ำว่า ผลงานในช่วง 6 เดือนแรก ที่ช่องทาง IL สร้างเบี้ยปีแรกแบบ APE ได้ 601 ล้านบาท เติบโตถึง 71%  ผลงาน New Code 2,018 ราย และ จำนวนตัวแทน Active 1,557 ราย นั้น  เกิดจากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นการบริหารภายใต้แนวคิด “ที่มาของเบี้ยประกันย่อมเกิดมาจากตัวแทนที่มีคุณภาพ”  ผ่านทั้งการบริหารและสนับสนุนอย่างใกล้ชิดของทีมบริหาร การจัดอบรมอย่างเข้มข้นตามระดับของตัวแทน และการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องของฝ่ายขาย มีการแลกเปลี่ยนความรู้จากซัมซุงไลฟ์ ประเทศเกาหลี เพิ่มผลประโยชน์และปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายขายให้เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และทำได้จริง 

 
ในส่วนช่องทาง SFC นั้น มุ่งเน้นการทำตลาดแบบ Localized Marketing คือออกบูธตามอาคารสำนักงานและองค์กรต่างๆ เพื่อเข้าถึงผู้มุ่งหวังกลุ่มใหญ่ นอกจากนี้ได้ใช้ระบบ Coaching ระบบพี่เลี้ยงที่ Coaching Manager ออกนำเสนอและพบลูกค้าคู่กับตัวแทนใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจ ในขณะที่ช่องทาง GA  มีการส่งผู้บริหารตัวแทนไปที่ซัมซุงไลฟ์เพื่อเรียนหลักสูตร AL Standard ที่อบรมความรู้ในระดับเข้มข้นด้านการบริหารหน่วยงาน ซึ่งไทยซัมซุง ถือเป็นองค์กรในวงการประกันชีวิตแห่งเดียวที่มีนโยบายให้ผู้บริหารตัวแทนทุกคนเดินทางไปอบรมที่บริษัทแม่  นอกจากนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทฯ ได้เน้นพัฒนาแบบประกันประเภทคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และให้มีคุณสมบัติหลักๆ คือ Easy-to-Sell สามารถขายได้ง่ายและลูกค้าเข้าใจง่าย และ Bundled-Product  แบบประกันสำเร็จรูปที่รวมความคุ้มครองหลากหลาย เช่น แบบประกันสำเร็จรูป ซัมซุงคุ้มครองโรคร้าย A80/20 แพ็คเกจคุ้มครองโรคร้ายแรงจนถึงอายุ 80 ปี ที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดการชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี  “นโยบายและทิศทางการทำงานที่กำหนดขึ้นเหล่านี้ ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเห็นผลจริง จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีกราฟผลงานที่ไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในช่วงสองไตรมาสสุดท้ายของปีนี้  ช่องทางการจำหน่ายรายบุคคล (IL) จึงยังคงยึดมั่นในแนวทางเดิมคือ การให้ความสำคัญในการพัฒนาตัวแทนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และคาดการณ์ว่า ณ สิ้นปี 2559 จะสร้าง APE ได้ 1,200 ล้านบาท  สร้าง New Code ได้ 4,912 ราย และมีตัวแทน Active 2,029 ราย ครับ” 
นายบรรณยง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไทยซัมซุงประกันชีวิตมีการพัฒนาด้านบริการอื่นๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็วควบคู่ไปด้วย เช่น ปัจจุบันเรามีระบบการบันทึกใบคำขอเอาประกันภัยผ่านออนไลน์บน Sales Platform และสามารถสั่งพิมพ์ใบคำขอฯ นั้นจากระบบ Auto App ได้อย่างง่ายดาย ลูกค้าแค่ตรวจสอบและลงนามเท่านั้น  สำหรับช่องทางการชำระเบี้ยประกัน นอกจากชำระผ่านธนาคารและ ATM แล้ว  ไทยซัมซุงประกันชีวิตได้เปิดให้บริการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้กว่า 9,000 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ออกบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ที่มีบาร์โค้ด ซึ่งจะแสดงจำนวนเบี้ยประกันที่ลูกค้าต้องชำระได้ที่หน้าเคาน์เตอร์เลย  ไม่ต้องพกเอกสารให้ยุ่งยาก  
นอกจากการดำเนินธุรกิจที่กล่าวมา บริษัทฯ ก็ยังคงมีการจัดโครงการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและฝ่ายขาย ปลูกฝังวัฒนธรรมการเป็นผู้ให้ ผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยมุ่งเน้นกิจกรรมใน 2 แนวทางหลัก คือ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการปลูกป่าชายเลน และด้านการศึกษาผ่านโครงการมอบคอมพิวเตอร์ และโครงการกระเป๋านักเรียนเพื่อน้อง ครับ”   และทั้งหมดนี้คือ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจส่วนหนึ่งที่ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยถึงแผนการและทิศทางที่กำลังก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

บันทึกโดย : วันที่ : 16 ก.ค. 2559 เวลา : 13:26:03

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 3:27 am