ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คลังเผยยอดขายพันธบัตรออมทรัพย์รอบ 2 ตั้งแต่ 12 พ.ค.-22 ก.ค.อยู่ที่ 1.71 หมื่นลบ.


 


กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 จำนวนรวม 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี (อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 =1.75 ต่อปีปีที่ 2-3=2.00 ต่อปีปีที่ 4=2.50 ต่อปีปีที่ 5=3.00 ต่อปี) และรุ่นอายุ 10 ปี(อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5=2.25ต่อปีปีที่ 6-9=3.00 ต่อปีปีที่ 10=3.50 ต่อปี)จำหน่ายระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมของประชาชนทั่วไปและเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงไม่มีความเสี่ยงได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนที่แน่นอนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้น

ยอดการจำหน่ายรวมของ 4 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ  (BBL) ธนาคารกรุงไทย  (KTB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) รวมอยู่ที่ 17,123 ล้านบาท หรือคิดเป็น 86% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยยังมีวงเงินคงเหลืออีกราว 2,876 ล้านบาท

ยอดการจำหน่ายสะสมของแต่ละสถาบันการเงิน แบ่งเป็น ธนาคารกรุงเทพ ได้รับจัดสรร 5,450 ล้านบาท มียอดการจำหน่ายสะสมแล้ว 4,605 ล้านบาท คิดเป็น 85% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร และยังมีวงเงินจำหน่ายคงเหลือ 844 ล้านบาท, ธนาคารกรุงไทย ได้รับจัดสรร 6,450 ล้านบาท มียอดจำหน่ายสะสมแล้ว 6,164 ล้านบาท คิดเป็น 96% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร และมียอดวงเงินจำหน่ายคงเหลือ 285 ล้านบาท
          
ธนาคารกสิกรไทย ได้รับจัดสรร 3,850 ล้านบาท มียอดจำหน่ายสะสมแล้ว 3,024 ล้านบาท คิดเป็น 79% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยมีวงเงินจำหน่ายคงเหลือ 825 ล้านบาท และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับจัดสรร 4,250 ล้านบาท มียอดจำหน่ายสะสมแล้ว 3,329 ล้านบาท หรือคิดเป็น 78% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร มีวงเงินจำหน่ายคงเหลือ 920 ล้านบาท
          
ผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรดังกล่าว ผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง ATM) และผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคารตัวแทนจำหน่าย4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559หรือจนกว่าจำหน่ายได้ครบวงเงิน

ผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายหรือที่ www.bangkokbank.com / www.ktb.co.th / www.kasikornbank.com / www.scb.co.th / www.pdmo.go.th / www.bot.or.th  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ก.ค. 2559 เวลา : 12:54:46

18-10-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 18, 2021, 9:17 pm