ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปณท เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ชวนคนไทยปลูกต้นกล้า 'มเหสักข์ - สักสยามินทร์'


 


ไปรษณีย์ไทย เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ชวนคนไทยปลูกต้นกล้า 'มเหสักข์ - สักสยามินทร์' ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) ชวนคนไทยปลูกต้นกล้ามเหสักข์และต้นกล้าสักสยามินทร์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 โดยผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ในราคาชุดละ 368 บาท รายได้ทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.)
 
 
นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้ร่วมมือกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นช่องทางจำหน่ายและจัดส่งชุดต้นกล้ามเหสักข์และต้นกล้าสักสยามินทร์ พร้อมระบุหมายเลขรหัสกำกับอย่างละ 1 ต้นโดยไปรษณีย์ไทยได้จำหน่ายและจัดส่งชุดต้นกล้าให้โครงการฯ ดังกล่าวมากว่า5 ปีแล้ว ซึ่งนอกจากประชาชนจะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แล้ว ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทยและลดภาวะโลกร้อน รวมไปถึงการอนุรักษ์พันธุ์ต้นสักที่มีอายุยืนยาวและขนาดลำต้นใหญ่ที่สุดในโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 

ด้านนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)กล่าวเสริมว่า อพ.สธ. และ ไปรษณีย์ไทย ได้ร่วมกันรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนคนไทยปลูกต้นกล้า                     “มเหสักข์ - สักสยามินทร์” ภายใต้โครงการดังกล่าวฯ โดยได้จัดส่งต้นกล้าสักมเหสักข์และสักสยามินทร์ทั่วประเทศแล้วรวม 7,225 ตำบล ใช้ต้นกล้าทั้งสิ้น 7,947,500 ต้น ทั้งนี้ ต้นสักสายพันธุ์มเหสักข์ และสายพันธุ์สยามินทร์ เป็นต้นสักที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้ อพ.สธ. ดำเนินการขยายพันธุ์จากต้นแบบต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ในวนอุทยานสักใหญ่ จ.อุตรดิตถ์ โดยการตรวจสอบดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 8.4 ล้านต้น เมื่อแล้วเสร็จจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานนามของต้นสักดังกล่าว 
 

สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 และ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
 
  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 ส.ค. 2559 เวลา : 09:48:12

09-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 9, 2022, 2:49 am