ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปลัดแรงงานเน้นเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดการสูญเสียในวงจรการผลิตสินค้าและบริการ


 


ปลัดแรงงาน เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน รุ่นที่ 2 เพื่อสามารถให้คำปรึกษา แนะนำกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตสินค้าและบริการ 
          
หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน รุ่นที่ 2 ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วันนี้ (1 ส.ค. 59) ว่า "การพัฒนาฝีมือแรงงานเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้ โครงดังกล่าวจึงช่วยให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก แก่ผู้ประกอบกิจการและพนักงานในสถานประกอบกิจการ ให้สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตสินค้าและบริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือสถานประกอบกิจการไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังมีสถานประกอบกิจการอีกหลายแห่งที่ขาดโอกาสเข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่สถานประกอบกิจการอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น 
 

ภารกิจการเพิ่มผลิตภาพแรงงานนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้จัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานขึ้น ภายในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) ทุกแห่ง โดยให้เจ้าหน้าที่ของ ศพจ. และ สพภ. เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ประกอบกิจการ ทั้งนี้เพื่อให้การบริการของศูนย์ฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กพร. เพื่อสามารถให้คำปรึกษา แนะนำกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมทั้งวินิจฉัยสถานประกอบกิจการที่ขอรับความช่วยเหลือ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในแต่ละกระบวนงาน ภายใต้ โครงการพัฒนาสมรรถนะ ผู้บริการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน" 
 
          
สถานประกอบกิจการใดที่ต้องการรับคำปรึกษา เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ โทร. 0-2245-1707 ในวันและเวลาราชการ
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 ส.ค. 2559 เวลา : 15:09:38

26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 1:30 am