ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รัฐบาลเชิญชวนสวมเสื้อสีฟ้าตราสัญลักษณ์ฯในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.


 


วันนี้ (1 สิงหาคม 2559) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2/2559

ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าของการจัดเตรียมงานพิธีการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีขั้นตอนพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 16.00 น. – เวลา 23.00 น. (เสร็จพิธี) ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี (เวลา 19.29 น.) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง (มีถ่ายทอดสด) ส่วนภูมิภาคมอบหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วน ณ จุดนัดหมายในวันและเวลาเดียวกันดังกล่าว ขณะเดียวกันในส่วนต่างประเทศ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ ประสานและดำเนินการโดยผ่านเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

รวมทั้ง ที่ประชุมรับทราบการจัดเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และกิจกรรมความสุขของประชาชนใต้ฟ้าพระบารมี โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติ ทั้งนี้ มีบริการอาหารปรุงสุกใหม่ ๆ และอาหารสำเร็จรูป ขนม เครื่องดื่มและน้ำดื่มฟรีแก่ประชาชนบริเวณพื้นที่ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบสรุปความคืบหน้าประชาสัมพันธ์การจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว ซึ่งที่ดำเนินการไปแล้วได้แก่ การจัดทำปฏิทินและรวบรวมงานกิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ พระองค์ท่านผ่านทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ การเชิญชวนทุกภาคส่วนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ จัดทำเว็บเพจงานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 – 8 เผยแพร่พระเกียรติคุณอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเผยแพร่งานผ่านสื่อวิทยุ และโทรทัศน์เกี่ยวกับการแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การปฏิบัติธรรม และพิธีทางศาสนาต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน พร้อมกันนี้ได้เชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนสวมเสื้อสีฟ้า ประดับธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตามอัธยาศัยจนถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม 2559

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณทั้งก่อนงาน ระหว่างงานและหลังงานผ่านสถานีในเครือข่ายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทีวีดิจิตอล/NBTWorld สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุในเครือข่ายกรุงเทพมหานคร และวิทยุกองทัพบก 128 สถานีทั่วประเทศตลอดจนวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี สื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตของทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยพร้อมเพรียงกัน

ตอนท้ายของการประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการถ่ายทอดและแพร่ภาพการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวอย่างทั่วถึง ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพร้อมต่างประเทศในทุกมุมของโลกที่มีสถานเอกอัครราชฑูตไทยซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดในทุกจุดที่มีกิจกรรมทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างทั่วถึง
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 ส.ค. 2559 เวลา : 18:29:58

03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 4:16 am