ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศชื่นชมจุดยืนไทยรักษาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์


 


วันนี้ (4 ส.ค. 59) เวลา 14.30 น. นายยูกิยะ อมาโนะ (Yukiya Amano) ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต้อนรับ ผอ. ใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2559 ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดขึ้น ซึ่ง ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูฯ แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เข้าพบ หลังจากเคยพบกันระหว่างการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ (Nuclear Security Summit) ณ กรุงวอชิงตัน และมีความยินดีที่ได้เดินทางเยือนไทยอีกครั้ง โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 และเชื่อว่าการประชุมดังกล่าวจะประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง IAEA กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและประเทศที่เข้าร่วม
 

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าไทยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูฯ ในด้านต่างๆ ซึ่งไทยเป็นสมาชิก IAEA มาเป็นเวลากว่า 58 ปี พร้อมแสดงความขอบคุณ IAEA ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาบุคลากร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือที่สำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ มาอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าจะสนับสนุนต่อไป โดยอาจพิจารณาขยายความร่วมมือมากขึ้น อาทิ การส่งผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA มาร่วมโครงการต่างๆ ทั้งของไทยและในกรอบอาเซียน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากความระลึกถึงไปยังนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่ง ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูฯ กล่าวว่าจะนำการสนทนาในวันนี้ไปรายงานให้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นทราบ พร้อมแสดงความชื่นชมไทยที่มีจุดยืน และให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยเฉพาะด้านการลดอาวุธ และการป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์

ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูฯ กล่าวว่า IAEA ยินดีให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากฎหมายนิวเคลียร์ของไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสากล สามารถนำไปปรับใช้ในการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย  ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญต่อการพัฒนาระบบกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยให้มีประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรีหวังว่า IAEA จะสนับสนุนทางวิชาการในการผลักดันยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยเป็นกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ 20 ปี ให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนและความร่วมมือทางวิชาการจาก IAEA ในการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในภูมิภาคของอาเซียน โดยเฉพาะกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูฯ กล่าวว่า IAEA ยินดีถ่ายทอดความรู้ให้แก่ไทย โดยอยากเห็นการใช้วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในด้านการแพทย์ การเกษตร อาหาร การวิจัยและพัฒนา ให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูฯ เห็นว่าไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ประกอบกับได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก IAEA มาเป็นระยะเวลายาวนาน พร้อมแสดงความชื่นชมไทยที่ประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทำหมันแมลงวันผลไม้และห้องปฏิบัติการไอโซโทปไฮโดรโลยี ทั้งนี้ IAEA ยินดีสนับสนุนให้ไทยเป็น collaborating center ในด้านดังกล่าว เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขวางในภูมิภาคต่อไป


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ส.ค. 2559 เวลา : 17:45:30

05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 11:31 pm