ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
CPALL และบ.ย่อย ไตรมาส 2/59 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 พันลบ.


 


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)ไตรมาส 2/59 มีกำไรสุทธิ 4.2 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.47 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3.14 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.35 บาท
         
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สรุปได้ดังนี้


                                            สอบทาน/ตรวจสอบ
                                 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน      (หน่วย : พันบาท)

                                     ไตรมาส 2                  งวด 6 เดือน
                               ปี    2559         2558     2559           2558
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ4,195,948    3,139,595   8,260,633   6,547,939
กำไร (ขาดทุน)            0.47         0.35              0.92         0.73
สุทธิต่อหุ้น(บาท)
  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 ส.ค. 2559 เวลา : 17:53:27

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 8:09 am