ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
อย. รับจดแจ้งเครื่องสำอางด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่จำกัดจำนวน ประมวลผลทันที


 


 อย. รับจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถยื่นคำขอ จดแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวน ประมวลผลทันที มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ไม่ต้องเดินทางมา อย. อยู่ที่ทำงานหรือที่บ้านก็ทำได้

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า เนื่องจากมีประชาชนสนใจประกอบธุรกิจเครื่องสำอางและมายื่นขอจดแจ้งเครื่องสำอางกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อรองรับธุรกิจดังกล่าว อย.จึงพัฒนาการให้บริการรับจดแจ้งเครื่องสำอางด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวน ประมวลผลทันที ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ไม่ต้องเดินทางมายื่นคำขอที่ อย. สามารถยื่นคำขอจากที่ทำงานหรือที่บ้านได้ตลอดเวลาระบบจะประมวลผลด้วยมาตรฐานเดียวกัน และแจ้งผลให้ทราบทันที 

ในกรณีที่ไม่อนุมัติคำขอก็จะแจ้งเหตุผลให้ทราบด้วย ปัจจุบันสามารถให้บริการจดแจ้งเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์รูปแบบเดี่ยวเท่านั้น ส่วนบริการสำหรับเครื่องสำอางรูปแบบชุดเซ็ท (Set) และ พาเลท (Pallett) อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อย.จะตรวจสอบรายละเอียดที่ระบบอัตโนมัติรับจดแจ้งไว้ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกับหลักการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนงานติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยของเครื่องสำอางที่วางจำหน่ายในท้องตลาดต่อไป 

ดังนั้น ผู้ยื่นคำขอต้องมีความรู้ ความพร้อมที่จะดูแลข้อมูลของตนเองทุกขั้นตอน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับรายการสารด้านเครื่องสำอาง รวมทั้งต้องรับรองด้วยว่าได้ส่งมอบรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความจริงเข้ามาให้ระบบประมวลผล หากภายหลังพบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผลิตหรือนำเข้าไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

อย่างไรก็ตาม ระบบจดแจ้งใหม่มีความแตกต่างจากระบบจดแจ้งเดิม ผู้จดแจ้งจะต้องผ่านการอบรมการใช้ระบบใหม่ก่อน โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมได้ที่มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ติดต่อคุณปาริชาติ ปิ่นวิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 7019 จัดอบรมที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 1 ชั้น 4 อบรมรุ่นละ 25 คน ค่าใช้จ่ายคนละ800 บาท เปิดอบรมทั้งหมด 14 รุ่น ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559 การอบรมดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้จดแจ้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดแจ้ง และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น
 

บันทึกโดย : วันที่ : 11 ส.ค. 2559 เวลา : 20:50:40

26-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 26, 2023, 3:31 am