ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy ที่มาเลเซีย


 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy ครั้งที่ 1

พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การเข้าร่วมการประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy ครั้งที่ 1 จะเป็นการแสดงการสนับสนุนประเทศมาเลเซียในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ ครั้งแรก และเป็นโอกาสอันดีในการแสดงวิสัยทัศน์ของไทยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยอาศัยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้นำของมาเลเซียและประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียต่อไป

โดยนายกรัฐมนตรีไทยจะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์บนเวทีระดับผู้นำร่วมกับผู้นำของประเทศอื่น ๆ เป็นโอกาสอันดีของไทยที่จะเปิดมุมมองและยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในเวทีระดับสากล ซึ่งนอกจากนายกรัฐมนตรีแล้ว การประชุมครั้งนี้ยังมีผู้นำจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงาน อาทิ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟิจิ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐมัลดีฟส์ นายกรัฐมนตรีรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี สมเด็จพระราชาธิบดีอีมสวาติที่ 3 แห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

การประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy ครั้งที่ 1 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Transforming Nations through Creativity and Innovation ซึ่งกลยุทธ์ทะเลสีคราม (Blue Ocean Strategy) เป็นแนวคิดที่มาจากนักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชื่อ ดับเบิลยู ชาน คิม (Professor W. Chan Kim) และ เรเน โมบอร์ค (Professor Renee Mauborgne) โดยหลักการของกลยุทธ์ทะเลสีคราม คือ จะไม่มุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่อ ความต้องการที่มีอยู่ของตลาดหรือการแข่งขัน แต่จะเน้นในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่ หรือที่เรียกว่า Demand Creation เป็นการสร้างความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าทั้งต่อองค์กรและลูกค้า โดยลูกค้าก็จะได้รับคุณค่าที่ความแตกต่างจากสินค้าอื่น ๆ ในขณะที่องค์กรก็จะลดต้นทุนการผลิตในส่วนที่ไม่จำเป็น อันจะนำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้กลยุทธ์ทะเลสีครามมีความสอดคล้องกับแนวคิด Thailand 4.0 และ นโยบายเศรษฐกิจ S-Curve ของรัฐบาล

 

กำหนดการสำคัญ?

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ?

-05.30 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6)
????-09.00 น. พิธีเปิดการประชุม
????-10.00 น. เยี่ยมชมนิทรรศการ National Blue Ocean Strategy
-10.30 น. เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ ในหัวข้อ “Tranforming Nations trough Creativity and Innovation
????-11.15 น. การเสวนาของผู้นำ Leader’s Discussion
????-13.00 น. การปาฐกถาระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวัน
????-16.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6)
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 ส.ค. 2559 เวลา : 13:54:13

08-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2022, 4:17 am