ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมการจัดหางานขยายเวลานำส่งเงินกองทุนส่งกลับคนต่างด้าวถึงปี 2561


 


กรมการจัดหางาน ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ที่ครบกำหนด 25 มิถุนายน 2559 ออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของแรงงาน
         
 
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2559 – 24 มิถุนายน 2561 โดยให้เริ่มหักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของแรงงานที่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนซึ่งกระทบกับค่าครองชีพของลูกจ้าง และจากรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลผ่านกฎกระทรวงที่กำหนดให้นายจ้างหักเงิน ซึ่งขอคืนได้จากเงินค่าจ้างของแรงงานเพื่อส่งเข้า“กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร”การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นนี้ ตลอดจนการประกาศใช้ข้อกำหนดทางราชการเพิ่มเติมกับแรงงานต่างด้าวและกระบวนการที่จะทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง ซึ่งหากมีการหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งกองทุนฯ อีกจะเป็นการเพิ่มภาระของแรงงาน
         
กรมการจัดหางาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวทราบโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร กรมการจัดหางาน โทร. 0-2273-8773 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 ส.ค. 2559 เวลา : 16:31:21

19-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 19, 2022, 9:33 pm