ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
PTT และบ.ย่อย ไตรมาส 2/59 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2.49 หมื่นลบ.


 


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)ไตรมาส 2/59 มีกำไรสุทธิ 2.49 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 8.51 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2.38 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 8.19 บาท
         
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สรุปได้ดังนี้


                                   สอบทาน/ตรวจสอบ
                          สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน      (หน่วย : พันบาท)
  
                                  ไตรมาส 2               งวด 6 เดือน

                            ปี 2559        2558            2559            2558
กำไร(ขาดทุน)24,878,993  23,745,660 48,547,880 46,329,517
สุทธิ
 
 
กำไร (ขาดทุน)         8.51          8.19           16.74           16.08
สุทธิต่อหุ้น(บาท)LastUpdate 15/08/2559 18:55:20 โดย : Admin

30-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2023, 8:25 am