ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม. ติดประกาศรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬภายใน 3 ก.ย. นี้


 


เมื่อ 15 ส.ค. นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการกองกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา กทม. ตรวจการติดตั้งป้ายประกาศกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือในการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่เวนคืนบริเวณป้อมมหากาฬโดยให้ออกจากพื้นที่ภายใน 3 ก.ย. 59 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎมายที่สั่งการและตามนโยบายของรัฐบาล โดยกทม. พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของสัมภาระแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

สำหรับข้อความตามประกาศกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า “เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องเข้าใช้พื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่สั่งการและตามนโยบายของรัฐบาล ในการปรับปรุงพื้นที่จัดสวนสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไปและอนุรักษ์โบราณสถานของชาติ สำหรับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการนันทนาการประกอบกิจกรรมการละเล่นทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของ กรุงรัตนโกสินทร์

ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือมายังท่าน โปรดรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของสัมภาระออกจากพื้นที่ป้อมมหากาฬ เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ได้โดยสะดวก ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเข้าใจถึงความเดือดร้อนที่ท่านต้องประสบในการย้ายออกจากชุมชนป้อมมหากาฬในครั้งนี้ จึงยินดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของสัมภาระแก่ท่าน โดยสามารถแจ้งความประสงค์กับสำนักงานเขตพระนคร (ฝ่ายโยธา) โทร. 0 2628 5044 หรือกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา โทร. 02245 9865 ในวัน เวลาราชการ ทั้งนี้ภายในวันที่ 3 ก.ย. 59 หากพ้นเวลาตามที่กำหนดกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารตามอำนาจหน้าที่ต่อไป” ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 59
 
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ส.ค. 2559 เวลา : 10:20:29

30-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2023, 8:43 am