ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปน.ปลื้มฝากเงินจ่ายค่าน้ำล่วงหน้า...ติดใจใช้แล้ว 5 หมื่นกว่าราย


 


ฝากเงินจ่ายค่าน้ำล่วงหน้า.....บริการคนสูงวัยติดใจใช้แล้ว 5 หมื่นกว่าราย ฝากค่าน้ำล่วงหน้า 38 ล้านบาท


นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กปน. ได้ปรับปรุงการให้บริการรองรับความต้องการของผู้ใช้น้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และรองรับผู้สูงวัยที่มีรายได้แต่ไม่ชอบออกจากบ้านมาจ่ายค่าน้ำ นั่นคือ การให้บริการรับฝากเงินค่าน้ำประปาล่วงหน้า เพื่อนำไปหักค่าน้ำเป็นรายเดือน ซึ่งบริการดังกล่าว นอกจากจะให้บริการผู้ใช้น้ำที่มีเวลาน้อย ไม่สะดวกไปชำระเงิน ซื้อบ้านไว้แต่ไม่มีคนอยู่ หรือต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน 

ดังนั้นเพื่อป้องกันการลืมชำระค่าน้ำจนถูกตัดน้ำ จึงขอแนะนำให้ใช้บริการดังกล่าวซึ่งไม่ยุ่งยาก เพียงแจ้งความจำนงที่สำนักงานประปาด้วยตนเองหรือให้ตัวแทนมาก็ได้  พร้อมนำใบเสร็จค่าน้ำ หรือใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาเดือนล่าสุดมาด้วย และวางเงินที่ต้องการฝากตามความประสงค์ของผู้ใช้น้ำ  เมื่อยื่นเอกสารแล้ว ผู้ใช้น้ำจะได้รับสำเนาใบคำร้องและใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการฝากเงิน หลังจากหักหนี้ค่าน้ำไปเท่าใดเหลือเท่าใด กปน. จะแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบทางไปรษณีย์ พร้อมแนบใบเสร็จค่าน้ำประปางวดที่หักนั้นส่งมาให้ด้วย นอกจากนี้ หากต้องการยกเลิกการฝากเงิน และจะขอคืนเงินที่ฝากไว้ ก็สามารถทำได้เพียงแค่ผู้ใช้น้ำ (หมายถึงผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ) ทำคำร้องขอคืนเงินฝากส่วนที่เหลือ กปน. ก็พร้อมคืนเงินให้ทันที การให้บริการดังกล่าวอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี ทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน 54,672 ราย คิดเป็นเงินฝากจ่ายค่าน้ำ 38,604,992 บาท สนใจใช้บริการติดต่อได้ที่สำนักงานประปา การประปานครหลวงทั้ง 18 สาขา หรือสอบถามได้ที่ โทร. 1125
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 ส.ค. 2559 เวลา : 10:14:12

04-10-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 4, 2023, 7:01 am