ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เปิดเดินขบวนรถรุ่นใหม่ เที่ยวปฐมฤกษ์ กรุงเทพ-นครปฐม ก่อนบริการวิ่ง 4 เส้นทาง


 


การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม เปิดเดินขบวนรถรุ่นใหม่ เที่ยวปฐมฤกษ์ ในเส้นทางกรุงเทพ-นครปฐม เป็นการยกระดับการบริการให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการ มีภาพลักษณ์การให้บริการที่ดีและเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้บริการและได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น

วันนี้ (วันที่ 29 สิงหาคม 2559) เวลา 09.29 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดเดินขบวนรถใหม่และเคาะระฆังส่งสัญญาณระหว่างปล่อยขบวนรถ เที่ยวปฐมฤกษ์ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟฯ หัวหน้าหน่วยงาน ส่วนราชการ และคณะผู้บริหารการรถไฟฯ ร่วมในพิธีเปิดและร่วมเดินทางไปกับขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่ เที่ยวปฐมฤกษ์ ระหว่างกรุงเทพ-นครปฐม
 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า การจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน 115 คัน ของการรถไฟฯ สอดคล้องกับแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟฯ วงเงินลงทุน 176,806.28 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 วงเงินลงทุน 4,981.05 ล้านบาท และที่ผ่านมาการรถไฟฯ ได้มีพิธีรับมอบรถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์รอบแรก 39 คัน จากทั้งหมด 115 คัน จากบริษัท CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) หรือ CRC (Changchun Railway Vehicles Company Limited) บริษัทคู่สัญญา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา และมีการทดสอบการเดินรถทั้งระยะใกล้ และระยะไกลมากว่า 1 เดือน ก่อนจะนำมาเปิดให้บริการเป็นขบวนรถด่วนพิเศษ เส้นทางกรุงเทพ -เชียงใหม่ ได้เป็นเส้นทางแรกในเดือนตุลาคม 2559
 

สำหรับการเปิดการเดินรถโดยสารชุดใหม่ เที่ยวปฐมฤกษ์ ในวันนี้ ถือเป็นมิติใหม่ของการรถไฟฯ ที่มีการเริ่มเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉม ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการรถไฟฯ ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม ถือเป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลชุดปัจจุบัน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาระบบรางของประเทศให้มีความสมบูรณ์และส่งผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ และในอนาคตการรถไฟฯ จะพัฒนาองค์กรไปอย่างก้าวกระโดด ทั้งในส่วนของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบรางอย่างจริงจัง เพราะทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญและเล็งเห็นตรงกันว่า ถ้าระบบรางมีความสมบูรณ์สามารถขยายระบบทางคู่ให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ จะสามารถตอบโจทย์ของการขนส่ง แก้ไขปัญหาเรื่องการจราจร และจากยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ จะช่วยยกระดับการขนส่งทางรถไฟ ให้มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดต้นทุน ทำให้การขนส่งระบบรางกลับมาเป็นทางเลือกสำคัญของประชาชนคนไทยอีกครั้ง
 

นอกจากนี้ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟฯ เสริมว่า รถโดยสารชุดใหม่นี้ เป็นความภาคภูมิใจของคนรถไฟ เนื่องจากการรถไฟฯ ไม่มีการจัดหารถโดยสารใหม่ มากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ดังนั้น การดำเนินการจัดหารถโดยสารใหม่ชุดนี้ จึงถือเป็นย่างก้าวสำคัญของการรถไฟฯ ในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการรถโดยสารให้ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย รถไฟขบวนพิเศษแต่ละเที่ยวนี้จะประกอบไปด้วยรถ Power Car ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟให้รถโดยสาร ทั้งขบวน จำนวน 1 คัน รถปรับอากาศนั่งและนอน ชั้นที่ 2 จำนวน 9 คัน รถปรับอากาศนั่งและนอน ชั้น 2 สำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน รถปรับอากาศนั่งและนอน ชั้น 1 ระดับเฟิร์สคลาส จำนวน 1 คัน และรถขายอาหารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ภายในรถมีระบบการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ติดตั้งระบบสัญญาณ Wi-Fi ติดตั้งจอแอลอีดีเพื่อใช้เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารพร้อมเครื่องขยายเสียง ปุ่มเรียกพนักงานฉุกเฉิน ห้องอาบน้ำ ปรับปรุงห้องสุขาใหม่ให้มีระบบเก็บสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ขบวนรถนี้สามารถวิ่งทำความเร็วได้สูงสุดถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งหากใช้ทางคู่กับโครงการรถไฟทางคู่ที่แล้วเสร็จ จะสามารถเดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้น 3 ชั่วโมง

 
 
นายวุฒิชาติฯ เพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ จะนำขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่มาวิ่งเป็นขบวนรถด่วนพิเศษ ใน 4 เส้นทาง ประกอบด้วย กรุงเทพ–เชียงใหม่ กรุงเทพ-อุบลราชธานี กรุงเทพ-หนองคาย และกรุงเทพ-ชุมทางหาดใหญ่ ไป/กลับวันละ 2 ขบวนต่อวัน รวม 8 ขบวน ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ ประมาณ 0.9 ล้านคนต่อปี มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณปีละ 785.1 ล้านบาท (ปีที่ 1) อายุโครงการ 25 ปี  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 ส.ค. 2559 เวลา : 13:30:36

09-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 9, 2022, 3:38 am