ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เอกชน15รายยื่นซองเสนอซื้อข้าวรัฐกว่า9 .2แสนตัน


 


นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า  การเปิดซองเสนอราคาประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลปริมาณ 1 ล้านตัน แบ่งเป็นการประมูลทั่วไปปริมาณ 7.5 แสนตัน และการจำหน่ายทั่วไปและเข้าอุตสาหกรรม 2.55 แสนตัน ในส่วนของการประมูลทั่วไป มีผู้มายื่นเสนอราคา 13 ราย โดยเสนอราคาสูงสุดทั้งหมด 8 ราย ใน 28 คลัง ปริมาณ 7.5 แสนตัน หรือคิดเป็น 100% ของปริมาณที่เปิดระบายทั้งหมด มูลค่าที่เสนอซื้อ 7,403 ล้านบาท ส่วนการเปิดประมูลทั่วไปและเข้าอุตสาหกรรม มีผู้มายื่นซองเสนอราคา 10 ราย เสนอราคาสูงสุด 7 ราย ใน 18 คลัง  ปริมาณ 1.69 แสนตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 66.12% ของปริมาณที่เปิดระบายทั้งหมด มูลค่า 1,024 ล้านบาท
          
การยื่นประมูลทั้ง 2 รูปแบบ มีผู้ยื่นซองเสนอราคาสูงสุดรวม 15 ราย ปริมาณข้าว 9.19 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 8,427 ล้านบาท  ทั้งนี้  คณะทำงานพิจารณาการระบายข้าวจะมีการประชุมในวันที่ 1 ก.ย.นี้ โดยจะพิจารณาว่าราคาที่เสนอสูงสุดผ่านเกณฑ์ราคาขั้นต่ำที่กำหนดหรือไม่ หากผ่านเกณฑ์ ก็จะนำผลสรุปเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่ออนุมัติภายในต้นเดือน ก.ย.นี้
         
"แนวทางการประมูลครั้งต่อไป จะต้องพิจารณาข้าวของแต่ละคลังก่อน เพื่อเลือกข้าวที่จะระบายให้เหมาะสมกับความต้องการแต่ละช่วงเวลา โดยจะมีการติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวเป็นรายวัน เพื่อไม่ให้กระทบต่อตลาด หากสถานการณ์พอไปได้ที่จะเปิดระบายข้าว ก็อาจระบายข้าวในส่วนของการส่งออก"นางดวงพรกล่าว
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 31 ส.ค. 2559 เวลา : 07:44:07

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 7:39 am