ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปตท. ตั้งบริษัทในอังกฤษ PTT International Trading London Ltd.


 


เมื่อวันที่ 30 ส.ค.59 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)(30 ส.ค.)  ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงานที่ยื่นเสนอให้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดตั้ง PTT International Trading London Ltd. ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่ง ปตท.จะเป็นผู้ถือหุ้น 100% ภายใต้ทุนจดทะเบียน21ล้านบาท โดย ปตท.คาดการณ์ว่าการเข้าไปจัดตั้งบริษัทในสหราชอาณาจักรครั้งนี้จะมีกำไรภายในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า มูลค่า 800 ล้านบาท

แนวทางการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว     เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาตลาดพลังงานโลกมีการปรับตัว โดยฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีบทบาทมากขึ้น ปรับเปลี่ยนสถานะจากผู้นำเข้าเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบของโลก ส่งผลให้น้ำมันดิบที่สหรัฐเคยนำเข้าจะต้องกลับเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้น  โดยเห็นผลชัดเจนไปถึงยุโรป  ภูมิภาคยุโรปมีความต้องการนำเข้าน้ำมันดิบสูง  ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และปรับเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบจากภูมิภาคตะวันออกที่มีโรงกลั่นใหม่ๆ ที่มีขนาดใหญ่ มีการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปมากขึ้น
        
เทรนด์โลกที่เปลี่ยนในภูมิภาคยุโรปมีความต้องการนำเข้าน้ำมันดิบสูง ประกอบกับทางสหรัฐก็เป็นผู้ส่งออกมันดิบเอง  ปตท.ต้องปรับกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จากที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก  สู่การเร่งดำเนินการขยายตลาดไปยังภาคตะวันตกของโลก เพื่อดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่ครอบคลุมทั่วโลก สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากโอกาสทางการค้าที่เพิ่มขึ้น และการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก  จึงต้องจัดตั้งบริษัทลูกที่ลอนดอน เพื่อดำเนินธุรกรรมการค้าสากลเต็มรูปแบบ ให้ครอบคลุมการค้าน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การค้าพลังงาน ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินธุรกิจอย่างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำรายได้จากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยและเสริมความมั่นคงในการจัดการพลังงานของประเทศไทยควบคู่ไปด้วย

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) และบริษัทในเครือที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้รับยกเว้นไม่ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จัดตั้ง หรือร่วมทุนและกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นกลไกในการลงทุน และเพิ่มความคล่องตัวในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึง เพื่อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติทั่วไปของบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำของโลก 

บันทึกโดย : วันที่ : 31 ส.ค. 2559 เวลา : 08:52:31

18-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 18, 2020, 6:24 pm