ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
งานตลาดคลองผดุง กรุงเกษม 'เกษตรดิจิทัล'


  
กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ยกทัพ ! เตรียมเปิดงานตลาดคลองผดุง กรุงเกษม “เกษตรดิจิทัล” สนองนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 5 – 25 ก.ย. นี้ ผุดไอเดียนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศพัฒนาภาคเกษตรกร


กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ยกทัพ ! เตรียมเปิดงานตลาดคลองผดุง        กรุงเกษม “เกษตรดิจิทัล” สนองนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 5 – 25 ก.ย. นี้        ผุดไอเดียนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศพัฒนาภาคเกษตรกรรม หนุนสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค เสริมช่องทางการตลาด เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย

 
วันนี้ (31 ส.ค.59) เมื่อเวลา 10.00 น. รัฐบาล โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีแถลงข่าวการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยใช้ชื่องาน “เกษตรดิจิทัล” ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า” โดยมี นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานพิธี ณ  ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

 
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาช่องทางการตลาดในรูปแบบที่กว้างขวางมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีนโยบายที่จะจัด “โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชนข้างทำเนียบรัฐบาล  ริมคลองผดุงกรุงเกษม” ขึ้น เพื่อให้สินค้าชุมชนได้มีโอกาสในการกระจายสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น รัฐบาล โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพจัดงาน มาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 ทั้งนี้ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไว้อย่างชัดเจน ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0
 
 
ดังนั้น ในการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยใช้ชื่องานว่า “เกษตรดิจิทัล” ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 25 กันยายน 2559 ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยนำเสนอรูปแบบการจัดงานเพื่อตอบโจทย์การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในการนำไปประยุกต์ใช้ด้านเกษตรกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าไอที ขณะเดียวกันก็ยังคงไม่ทิ้งแนวคิดเดิมที่ต้องการให้ตลาดนายกนี้ เป็นตลาดเพื่อการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าและเป็นการพบปะระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยตรง ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในที่สุด

 
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ที่จะแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของวิถีเกษตร และเทคโนโลยีสมัยใหม่   ที่นำมาใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัว โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำสินค้าเกษตรคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกรกว่า 260 ราย หมุนเวียนจำหน่ายตลอดระยะเวลาการจัดงาน รวมถึงนำเสนอนวัตกรรมความก้าวหน้าทางการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ  จำนวน 6 โซน ดังนี้
 
1. โซนเกษตรดิจิทัล เป็นการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ จำหน่ายสินค้าออนไลน์ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) www.ortorkor.com ประกอบด้วย สินค้าของร้านที่จำหน่ายในตลาดคลองผดุงกรุงเกษม สินค้าในตลาด อ.ต.ก. จตุจักร สินค้าจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) www.co-opclick.com/th ซึ่งมาจากกลุ่มสหกรณ์ทุกจังหวัดที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง และมีจุดกระจายสินค้าอยู่ทั่วประเทศ และจำหน่ายสินค้าตรวจสอบย้อนกลับ โดยใช้ระบบ QR Code จากองค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นสินค้าประมงที่แสดงแหล่งที่มา (Non-IUU) และสินค้าตามการรับรองมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

 
2. โซนจำหน่ายสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 11 กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ 1) สินค้าของกลุ่ม Smart farmer และ Young smart farmer อาทิ เห็ดแครง เห็ดถั่งเช่า ลูกหม่อนสด 2) สินค้า Organic อาทิ ไข่ไก่อารมณ์ดี นมมอร์แกนิค ซึ่งเป็นนมสดออร์แกนิคพรีเมี่ยมจาก อ.ส.ค. และเมลอน 3) สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI อาทิ ส้มโอทับทิมสยาม ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวเหนียวลืมผัว ผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มสินค้าเกษตรพื้นที่สูง อาทิ กาแฟ ข้าวดอยซ้อมมือ ผักสด และผลิตภัณฑ์งานฝีมือ 4) สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ GAP ,Q ,Organic เป็นต้น และ 5) สินค้าที่มี Value added อาทิ เนื้อวัวโคราชวากิว หอยนางรม สาหร่ายพวงองุ่น ปลานวลจันทร์ก้างนิ่ม ผ้าและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร และ ไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์ไม้ อาทิ กล้วยไม้ กล้าไม้ผล

 3. โซนจำหน่ายอาหารปรุงสุก ซึ่งมีการจำหน่ายอาหารปรุงสุกจากร้านค้าคุณภาพกว่า 20 ร้านค้า อาทิ สเต๊กเนื้อโคราชวากิว ข้าวมันไก่เบตงแท้ ส้มตำ อ.ต.ก. และ 4. กิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมภายในงาน อาทิ การแสดง สาธิต ส่งเสริมการขาย การสอน ประกวดแข่งขัน อาทิ การประกวดปลากัดเชิงนวัตกรรม การออกแบบชุดผ้าไหมให้กับผู้ซื้อจาก Young Designer กิจกรรมให้คำปรึกษาบัญชี (กตส.) และกิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจ (SMEs Bank)

 ด้าน น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโซนสาธิตและจำหน่ายสินค้าของ ICT โดยนำสินค้าและกิจกรรมมาจัดแสดงและให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมชมงานมากมาย อาทิ การให้คำปรึกษาธุรกรรมออนไลน์ โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) การบริการข้อมูลภาครัฐด้านการเตือนภัยพิบัติ และจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) การให้บริการไปรษณีย์และพัสดุ / EMS อัตราพิเศษ การจัดทำ stamp คอลเลคชั่น ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม การจำหน่ายสินค้าเด่นผ่านระบบออนไลน์ www.thailandpost.com โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) การจัดแสดงนิทรรศการด้านกระบวนการตรวจสอบสินค้าย้อนกลับ ร่วมกับ GS1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การบริการข้อมูลพยากรณ์ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

 และที่พิเศษสุด คือ การจำหน่ายสินค้าไอทีในราคาพิเศษ อาทิ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Printer Notebook - Smartphone Accessories คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่อพ่วง/ เคสโทรศัพท์มือถือ/ ฟิล์มกันรอย บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ SIM card 3G /4G หมายเลขโทรศัพท์เลขสวย จาก AIS / DTAC การจำหน่าย จานดาวเทียม PSI / กล่องรับสัญญาณดาวเทียมดิจิทัลทีวี การให้บริการ Free Wifi โดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รวมทั้งจำหน่ายสินค้าที่ส่งเสริมโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชน เช่น สินค้าเกษตรในชุมชน เป็นต้น

 
สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ และการนำเทคโนโลยีมาร่วมการประมูลสินค้าเกษตรล็อตใหญ่ในวันเปิดงาน ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาในการผลิตได้ ผ่าน QR Code และพิเศษสุด!! เมื่อร่วมกิจกรรม QR Code จะสามารถใช้ลดราคาสินค้า 10% ได้ตลอดงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประกวดแข่งขันปลากัดเชิงนวัตกรรม ชิงถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล การจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสินค้าที่มี Value added (แปรรูปที่เป็นอาหารและไม่เป็นอาหาร) อาทิ เนื้อวัวโคราชวากิว หอยนางรมคุณภาพพรีเมี่ยม ชมและชิมการสาธิตแล่ปลาทูน่า การจับฉลากชิงโชคโทรศัพท์มือถือ และของรางวัลพิเศษ ทั้งนี้ เมื่อช็อปปิ้งสินค้ากับ “ตลาดเกษตรออนไลน์” จะมีบริการส่งถึงบ้านด้วย

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม ชม ชิม ช็อป สินค้าเกษตรคุณภาพ และสินค้าไอทียี่ห้อดังในราคาพิเศษสุด ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "เกษตรดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 5 - 25 กันยายน 2559 ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 ส.ค. 2559 เวลา : 14:18:11

03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 10:05 pm