ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
Google เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ในประเทศไทย


 


เคยสงสัยหรือไม่ว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละวันกันมากน้อยแค่ไหน? จำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยมีเท่าไหร่? และมีคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ที่ดูโทรทัศน์และใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมกัน? ผลสำรวจล่าสุดจาก Thailand Consumer Barometer ช่วยตอบคำถามเหล่านั้นได้ การสำรวจดังกล่าวดำเนินการโดย TNS ซึ่ง Google Consumer Barometer ให้ข้อมูลครอบคลุมพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตนี้มีให้นำไปใช้ได้แล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ตามรายงาน จาก Google Consumer Barometer* ระบุว่า (53% ของคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน, ในขณะที่ 70% ของประชากรไทยใช้สมาร์ทโฟนและอีก 58% ใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมๆ กับดูทีวีไปด้วย)
การบริโภคสื่อดิจิทัลของคนไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยมีการคาดไว้ เนื่องจากปัจจัยและความสะดวกต่างๆ ที่เอื้อต่อการ “ใช้ชีวิตออนไลน์” ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย และนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ 

- คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก (86% เข้าใช้เว็บทุกวัน ซึ่งสำหรับกลุ่มผู้ใช้อายุต่ำกว่า 25 ปี จะสูงถึง 92%)
 
- คนไทยกำลังเดินหน้าไปสู่วิถีของดิจิทัลมากยิ่งขึ้น (69% ชื่นชอบงานดิจิทัล หรือคิดเป็น 80% ในกลุ่มผู้ใช้อายุต่ำกว่า 25 ปี)
- คนทั่วไปบอกว่ามักเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เป็นหลัก (70% เข้าใช้เว็บจากสมาร์ทโฟน)
 
- คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทำกิจกรรมหลายอย่างพร้อมๆ กัน (58% ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อกันกับอุปกรณ์อื่นๆ ในขณะดูทีวี) แต่ความน่าสนใจอยู่ที่  88%  ของคอนเทนต์ที่พวกเขาชมไม่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์บนทีวีที่กำลังรับชม) 
 
- การชมออนไลน์วิดีโอ:  45% ของคนไทยชมออนไลน์วิดีโอทุกวัน
- คนไทยยังนิยมและคุ้นเคยกับการชมวิดีโอยาวๆ  โดย 77% รับชมวิดีโอนานกว่า 5 นาที

*Consumer Barometer เป็นเครื่องมือชี้วัดที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคจากทั่วโลก Google ทำงานร่วมกับ TNS ในการสัมภาษณ์ผู้บริโภคจาก 56 ประเทศ เพื่ออัพเดตความเคลื่อนไหวด้านดิจิทัลเชิงลึกให้กับ นักโฆษณา เอเจนซี่ นักข่าว และนักวิชาการ


 

LastUpdate 02/09/2559 15:44:30 โดย : Admin

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 2:04 pm