ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บิ๊กตู่ยืนยันยางของประเทศไทยยังเป็นยางที่มีคุณภาพสูง


 


วันนี้ (2ก.ย.59) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2559 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมด้วย ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้เป็นการหารือเพื่อนำปัญหาต่าง ๆ ที่ยังติดค้างอยู่มาดำเนินการต่อและปรับกระบวนการในการทำงานให้กระชับขึ้น โดยได้สั่งการ กนย. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเกษตรกร และภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเป็นผู้ที่นำยางไปแปรรูป ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนให้ได้โดยเร็ว

ส่วนที่มีกระแสข่าว 2 บริษัทยางล้อรถยนต์รายใหญ่ของโลก ประกาศไม่รับซื้อยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหลังพบมีการใส่กรดซัลฟิวริกในน้ำยาง เพื่อช่วยให้ยางเซทตัวเร็วขึ้นแต่ส่งผลต่อคุณภาพยางล้อรถยนต์ ซึ่งเรื่องดังกล่าวทำให้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรชาวสวนยางไม่สามารถขายน้ำยางหรือยางแผ่นนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่ได้สอบถามผู้ประกอบการแล้วพบว่า กรณีดังกล่าวเกิดจากข้อห่วงใยซึ่งไม่ได้ต้องการที่จะทำให้ราคายางได้รับผลกระทบ เพียงแต่มีผู้นำข้อมูลที่ได้รับไปตีความและเผยแพร่เป็นข่าวในวงกว้างทำให้ราคายางได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามการดำเนินการในเรื่องการปรับเปลี่ยนการใช้กรดซัลฟูริกมาใช้เป็นกรดฟอร์มิกได้มีการกำหนดไว้แล้วว่าจะใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่านเรื่องดังกล่าวเท่าใด ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ความผิดของบุคคลใดทั้งสิ้น เพราะที่ผ่านมาผู้ผลิตก็มีการใช้ทั้งกรดซัลฟูริกและกรดฟอร์มิก โดยบางส่วนก็ยังใช้กรดซัลฟูริกได้ ขณะที่บางอย่างใช้เฉพาะกรดฟอร์มิกเท่านั้น แต่การดำเนินการทั้งหมดผู้ผลิตก็ได้มีการพิจารณาการใช้กรดดังกล่าวให้เหมาะสมกับการผลิตยางแต่ละประเภท

พร้อมกันนี้ ได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยพัฒนาไปพิจารณาหาแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดการนำเข้ากรดฟอร์มิก ซึ่งต้องมีการดูแลควบคุมทั้งกรดซัลฟูริกและกรดฟอร์มิกเพื่อแก้ปัญหาในเชิงมหาภาค โดยเฉพาะปริมาณการนำเข้ามีจำนวนเท่าใด และมีการใช้จำนวนเท่าไร ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยการใช้กรดในน้ำยางก็มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภทโดยพิจารณาถึงความแข็งตัวช้าหรือเร็วของยางประกอบการใช้กรดในน้ำยางด้วย โดยขอความร่วมมือการเผยแพร่ข้อมูลอย่าสื่อจนส่งผลกระทบให้การตลาดเกิดความเสียหาย เพราะถึงอย่างไร ปัจจุบันยางของประเทศไทยก็ยังเป็นยางที่มีคุณภาพสูง จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายการแปรรูปได้เข้าสนับสนุนประชาชนและประชาสัมพันธ์สร้างการับรู้ให้กับประชาชนให้มากขึ้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 ก.ย. 2559 เวลา : 18:05:29

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 4:15 pm