ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เที่ยว ชิม ช็อป แชร์ งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 'เกษตรดิจิทัล' 5-25 ก.ย.นี้


 


กระทรวงเกษตรฯ และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ขอเชิญเที่ยว ชิม ช็อป แชร์ งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “เกษตรดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 5 – 25 ก.ย. นี้ พร้อมพบกิจกรรมไฮไลท์สุดพิเศษ!! การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพแบบออนไลน์ การนำเทคโนโลยีมาร่วมการประมูลสินค้าเกษตรคุณภาพล็อตใหญ่ในวันเปิดงาน พร้อมชมกิจกรรมประกวดแข่งขันปลากัดเชิงนวัตกรรม ชิงถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

 
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจาก รัฐบาล โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยใช้ชื่องานว่า “เกษตรดิจิทัล” ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 25 กันยายน 2559 ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยนำเสนอรูปแบบการจัดงานเพื่อตอบโจทย์การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในการนำไปประยุกต์ใช้ด้านเกษตรกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าไอที

 
                   
สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แบ่งพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตร เป็นโซนต่าง ๆ อาทิ โซนสินค้าเกษตรอินทรีย์ โซนสินค้าเกษตร GI โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า  220 ร้านค้า ซึ่งจะหมุนเวียนกันใน 3 สัปดาห์ และภายในงานนี้ได้จัดให้มีโซนเกษตรดิจิทัลเพื่อจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. ผ่านเว็บไซด์ ortorkor.com (อตก.ดอทคอม) ซึ่งจะจำหน่าย สินค้าของร้านค้าในตลาด อ.ต.ก. จตุจักร และสินค้าของร้านค้าที่จำหน่ายในตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และเว็บไซด์ co-opclick.com.(โคออปคลิก ดอท คอม).จำหน่ายสินค้าจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ซึ่งมาจากกลุ่มสหกรณ์ทุกจังหวัดที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง และมีจุดกระจายสินค้าอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งแสดงสินค้าตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้ระบบ QR Code จากองค์การสะพานปลา และสินค้าตามการรับรองมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
 

                 
 
 
 
นอกจากนี้ ยังมีผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Smart.Farmer, Young Smart Farmer ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ มีการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัย Q,GAP ประกอบด้วย สินค้าพืช ผัก ผลไม้  สินค้าประมง และสินค้าปศุสัตว์ ทั้งสดและแปรรูปพร้อมทั้ง จำหน่ายผลผลิตอันเกิดจากการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย 

                   
 
ส่วนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำสินค้าและกิจกรรมมาจัดแสดงและให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมชมงานมากมาย อาทิ การให้คำปรึกษาธุรกรรมออนไลน์ โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) การบริการข้อมูลภาครัฐด้านการเตือนภัยพิบัติ และจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร การให้บริการไปรษณีย์และพัสดุ / EMS อัตราพิเศษ การจำหน่าย stamp คอลเลคชั่น ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม การจำหน่ายสินค้าเด่นผ่านระบบออนไลน์ www.thailandpost.com การจัดแสดงนิทรรศการด้านกระบวนการตรวจสอบสินค้าย้อนกลับ ร่วมกับ GS1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าไอทีในราคาพิเศษ อาทิ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Printer Notebook - Smartphone Accessories คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่อพ่วง/ เคสโทรศัพท์มือถือ/ ฟิล์มกันรอย บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ SIM card 3G /4G หมายเลขโทรศัพท์เลขสวย จาก AIS / DTAC การจำหน่าย จานดาวเทียม PSI / กล่องรับสัญญาณดาวเทียมดิจิทัลทีวี การให้บริการ Free Wifi โดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)  เป็นต้น
 

 
 
 
สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ และการนำเทคโนโลยีมาร่วมการประมูลสินค้าเกษตรล็อตใหญ่ อาทิ สับปะรด ทุเรียน มังคุด ในวันเปิดงาน นอกจากนั้น สินค้าเกษตรคุณภาพบางชนิดที่นำมาจำหน่าย สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาในการผลิตได้ ผ่าน QR Code และเมื่อร่วมกิจกรรม QR Code ยังนำมาใช้ลดราคาสินค้า 10% ได้ตลอดงาน กิจกรรมประกวดแข่งขันปลากัดเชิงนวัตกรรม ชิงถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี การจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสินค้าที่มี Value added (แปรรูปที่เป็นอาหารและไม่เป็นอาหาร) อาทิ เนื้อวัวโคราชวากิว หอยนางรมคุณภาพพรีเมี่ยม พร้อมชมและชิมการสาธิตแล่ปลาทูน่า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม ชม ชิม ช็อป แชร์ สินค้าเกษตรคุณภาพ และสินค้าไอทีในราคาพิเศษ ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "เกษตรดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 5 - 25 กันยายน 2559 นี้ ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม


 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 ก.ย. 2559 เวลา : 18:23:13

08-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 8, 2020, 3:01 am