ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปภ.สาขานาทวี จ.สงขลา เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้


 


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ประกาศรับรองให้เขตพื้นที่ กปภ.สาขานาทวี จ.สงขลา เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในวันศุกร์ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าอำเภอนาทวี จ.สงขลา เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้ประชาชน

        
นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้ เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่ กปภ. และกรมอนามัยได้ร่วมมือกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ให้มีความสุขจากการดื่มน้ำประปาได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากกระบวนการผลิตน้ำประปามีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและพิถีพิถันจากนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) ดังนั้น กปภ.ร่วมมือกับกรมอนามัยและจังหวัดสงขลา ประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่ กปภ.สาขานาทวี ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ไว้ให้บริการประชาชน 2 จุด ไว้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอนาทวี และสนามกีฬาอำเภอนาทวี เพื่อให้ประชาชนได้รับความสุขจากการดื่มน้ำประปา และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดอีกด้วย
 

น.ส.สุวิมล ผดุงธนมงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ด้านใส่ใจผู้บริโภคของ กปภ. ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้บริโภคน้ำที่สะอาด เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนอกจากการประกาศให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้ว ยังกำชับให้มีการติดตามผลและตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำ อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากลูกค้าให้ช่วยกันดูแลรักษาระบบจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้น้ำประปาจากก๊อกภายในบ้านมีคุณภาพดีสามารถดื่มได้
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 ก.ย. 2559 เวลา : 18:52:30

17-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 17, 2020, 12:44 am