ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
จับตาประชุมกสท. คาดโทษ CTH-GMM B หลังยังไม่ส่งแผนเยียวยาผู้บริโภค


 


น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 30/2559 วันจันทร์ที่ 5 ก.ย. นี้ มีวาระการประชุมน่าจับตาที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการให้บริการดาวเทียมไทยคม Ku-Band ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด ก่อนหน้านี้ กสท. ได้มีมติไม่เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่บริษัทซีทีเอชฯเสนอ และได้มอบหมายให้ สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งทางปกครองให้บริษัทฯ จัดทำแผนมาตรการเยียวยาผู้บริโภคเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวจะใช้มาตรการทางปกครองต่อไป
 
ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจากบริษัทซีทีเอช สำนักงานจึงได้เสนอ บอร์ด กสท. พิจารณาไม่อนุญาตให้บริษัท ขยายระยะเวลาการนำส่งแผนเยียวยาผู้บริโภคกลุ่มที่ได้รับผลกระทบผ่านดาวเทียม Ku-Band พร้อมทั้งเสนอให้มีคำสั่งทางปกครองปรับวันละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. เป็นต้นไป จนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งให้แล้วเสร็จ และหากยังคงฝ่าฝืนต่อไปหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีการดำเนินการมาตรการทางปกครองสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป
          
นอกจากนี้ กสท. เตรียมมีคำสั่งปรับทางปกครองต่อบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด ภายใต้การบริหารของบริษัทซีทีเอชฯ อีกวันละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 59 และจะดำเนินมาตรการทางปกครองสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป กรณีที่บริษัทจีเอ็มเอ็ม บีฯ ได้มีพฤติการณ์เพิกเฉย ไม่ได้ดำเนินการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่บริษัทเสนอ และตามที่ประกาศ กสทช.กำหนด ทำให้มีผู้ใช้บริการจำนวนมากยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยยุติการให้บริการช่องรายการกลุ่ม Z Pay TV ซึ่งแม้ว่า กสท.จะพิจารณาเห็นชอบแผนเยียวยาของบริษัทก่อนหน้านี้แล้ว แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ใช้บริการหลายรายยังไม่ได้รับกล่องดาวเทียมระบบ Ku-Band รวมทั้ง ต่อมา บริษัทซีทีเอชฯ มีแผนยุติการให้บริการหรือยกเลิกการประกอบการโครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. มีผลให้ไม่สามารถรับชมผ่านกล่องดาวเทียมได้อีกต่อไป รวมทั้งบริษัทไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯและไม่ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงาน กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
          “ดูจุดจบแล้ว ถ้าทาง CTH ไม่เสนอแผนเยียวยาสมาชิกให้ กสท.พิจารณา โดยที่ยุติบริการปล่อยให้จอดำ นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งแล้ว ส่วนตัวคิดว่าเป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศของ กสทช. ดังนั้น กสท. ควรมีมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งการปรับและการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งจะทำให้สิ้นสภาพการประกอบกิจการและถูกขึ้นบัญชีดำ ห้ามการขอใบอนุญาตอีก แต่ผลกระทบก็คือการบริการจะยุติ ผู้บริโภคก็ยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยา ทางเลือกสุดท้ายคือทาง กสทช. ก็ต้องร่วมมือกับ สคบ. ให้มีการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อความเป็นธรรมต่อไป ระหว่างนี้ขอให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการจอดับหมดเมื่อ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา แจ้งมาที่ กสทช. Call center 1200 ด้วย เพื่อทาง กสทช. จะได้ติดตามแก้ปัญหาให้ต่อไป”น.ส.สุภิญญา กล่าว
          
น.ส.สุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือขอหารือการขอบอกเลิกสัญญาการเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(MUX) ระหว่าง อสมท กับ ผู้ใช้บริการโครงข่ายที่เป็นช่องทีวีดิจิตอล ที่ยังไม่ได้ชำระค่าบริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาตั้งแต่เดือน ก.ค. 57 เป็นต้นมา จะถือเป็นการขัดกับแนวทางของ มติ กสท.ครั้งที่ 7/59 วันที่ 23 ก.พ. 59 หรือไม่ ที่มีสาระสำคัญว่า อสมท จะสามารถยกเลิกการให้บริการโครงข่ายแก่ผู้ใช้บริการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กสท.และปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาผลกระทบภายหลังการบอกเลิกการให้บริการตามที่ กสท.กำหนด รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง อสมท กับผู้ใช้บริการ ย่อมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าใช้บริการ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้บริบทกฎหมายเอกชนที่เกี่ยวข้อง
          
นอกจากนี้ มีวาระบริษัทพีเอสไอขอให้ทบทวนคำสั่งทางปกครอง กรณีการออกอากาศช่องเวิร์คพ้อยท์ ที่มีลักษณะเอื้อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ในลักษณะการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ผังรายการ เนื้อหารายการ หรือมาตรฐานความคมชัด ตามประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากฝ่าฝืนจะถูกปรับวันละ 20,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน ทั้งนี้ บริษัทฯได้แจ้งว่า พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตามที่ กสทช.ได้พิจารณาให้ความอนุเคราะห์อีกครั้ง และขอขยายระยะเวลาการดำเนินการจากเดิม 30 วัน เป็น 90 วันเนื่องจากมีผลกระทบหลายส่วน ทั้งในเรื่องสัญญา ลูกค้า และอุปกรณ์เทคนิค เป็นต้น
 
      
 

บันทึกโดย : วันที่ : 05 ก.ย. 2559 เวลา : 09:47:17

09-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 9, 2022, 2:25 am