ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์เปิดประมูลมันสำปะหลังในสต๊อกรัฐบาล 3.44 แสนตันลดภาระการจัดเก็บ


 


นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะทำงานระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต๊อกของรัฐบาล เปิดเผยว่า กรมฯได้เปิดประมูลผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในสต๊อกของรัฐบาล รวมทั้งสิ้น344,554 ตัน โดยแบ่งเป็นระบายเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ปริมาณ 117,809 ตัน และระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2559 ปริมาณ 226,745 ตัน ซึ่งเป็นมันสำปะหลังจากโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2551/52 2554/55 และ 2555/56 ใน 59 คลัง 16 จังหวัด   โดยจะเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้าดูคลังในวันที่ 1-8 ก.ย.   ,ให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ ในวันที่9 ก.ย.  และเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อและเปิดซองเสนอราคาซื้อวันที่ 13 ก.ย.
ทั้งนี้มีผู้สนใจรับฟังเงื่อนไขการระบาย (ทีโออาร์) เมื่อวันที่ 5 ก.ย. จำนวน 26 ราย ทั้งเอกชนทั่วไปและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เชื้อเพลิง และปุ๋ย

การประมูลรอบนี้มีเงื่อนไขกำหนดราคาขั้นต่ำเช่นเดียวกับการประมูลข้าว และเปิดกว้างให้ คนทั่วไป นิติบุคคลรัฐวิสาหกิจสถาบันเกษตรกรที่ประกอบกิจการค้ามันสำปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังหรือสินค้าเกษตรเข้าร่วม  ผู้ประมูลมันสำปะหลังเข้าสู่อุตสาหกรรมจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์และประเภทอุตสาหกรรมที่จะนำไปใช้และรับรองว่าจะไม่นำเข้าสู่ตลาดและการค้าปกติ โดยองค์การคลังสินค้า(อคส.)จะเข้ามาดูแลและควบคุมหลังการระบาย

“การระบายมันสำปะหลังในช่วงนี้จะเป็นมันเส้นทั้งหมด  และมันที่ระบายสู่อุตสาหกรรม จะไม่เข้าสู่การบริโภคของคนและสัตว์ แต่จะไปยังอุตสาหกรรม เช่น เชื้อเพลิงและปุ๋ย อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการระบายมันช่วงนี้จะไม่กระทบกับตลาดมันสำปะหลัง เพราะไม่ได้เป็นช่วงที่ผลผลิตมันออกสู่ตลาด และมันจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือน พ.ย. อีกทั้งยังหวังว่าการระบายมันจะช่วยลดภาระการจัดเก็บมันของรัฐที่ต้องจ่ายเดือนละ 50 ล้านบาท เพราะมันทั้งหมดที่นำออกมาจำหน่าย จะเป็นการโล๊ะสต็อกมันทั้งหมดในสต็อกรัฐ จึงหวังว่า การเปิดประมูลรอบนี้จะสามารถระบายมันได้หมด"
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ก.ย. 2559 เวลา : 07:21:09

06-06-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2023, 4:00 pm