ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โพลระบุประชาชนสับสน -กังวลประเด็นถกเถียงคำถามพ่วง


 


นายนพดล กรรณกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจ เรื่อง โพลคำถามพ่วง กับ ความสับสนและความกังวลของสาธารณชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,559 ตัวอย่างดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5 - 10 กันยายนพ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา 
พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.3 ระบุ คำถามพ่วงประชามติ รับร่างรัฐธรรมนูญเป็นเรื่อง สำคัญ ในขณะที่ร้อยละ 19.7 ระบุไม่ใช่เรื่องสำคัญ
          
เมื่อถามถึง ความสับสนของสาธารณชน ต่อประเด็นข่าวที่ถกเถียงกันเรื่อง คำถามพ่วง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.7 รู้สึกสับสน ในขณะที่ร้อยละ 14.3 ไม่สับสน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อถามถึงความกังวลต่อความขัดแย้งของคนในชาติต่อประเด็นคำถามพ่วง พบว่า ความกังวลของสาธารณชน เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 59.5 ในเดือนสิงหาคม มาอยู่ที่ร้อยละ 64.6 ในการสำรวจครั้งล่าสุด
          
ข้อเสนอแนะต่อปรากฎการณ์คำถามพ่วง พบว่า ร้อยละ 54.9 ระบุให้ผู้เกี่ยวข้องไปตกลงกันให้เรียบร้อยแล้วกลับออกมานำเสนอประชาชนเลือก ร้อยละ 48.3 ระบุอยากฟังข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของประชาชน เช่น ทางแก้ปัญหาปากท้อง โรคระบาด ภัยพิบัติ น้ำท่วม และผลงานรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 41.7 ระบุ ควรมีผู้มีบารมีหาทางออกที่ทุกฝ่ายในกลุ่มนั้นๆ ให้การยอมรับ ร้อยละ 38.8 ระบุไม่ควรเป็นต้นเหตุความขัดแย้งเสียเอง เพราะเป็นผู้เข้ามาด้วยวิธีพิเศษบนความคาดหวังให้มาเป็นต้นแบบปรองดองคนในชาติ ร้อยละ 32.6 ไม่ควรออกมาจุดชนวนทะเลาะกันกับการเมืองกลุ่มต่างๆ คนจะหมดศรัทธากับทางเลือกปัจจุบัน และร้อยละ 10.7 ระบุอื่นๆ เช่น เห็นต่างได้แต่อย่าแตกแยก ไม่ควรใช้ถ้อยคำขัดแย้ง ยั่วยุรุนแรง มุ่งทำงานไปตามแผนที่ในโรดแมป เป็นต้น
          
เมื่อถามถึง ความหวังที่จะก้าวต่อไป กับ ความมกลัวที่จะก้าวต่อ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.8 มีความหวังที่จะก้าวต่อไป ในขณะที่ร้อยละ 31.2 มีความกลัวที่จะก้าวต่อ


 

บันทึกโดย : วันที่ : 11 ก.ย. 2559 เวลา : 13:01:46

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 5:36 pm