ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สธ.แนะนำปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะ ป้องกันโรคที่มากับอุทกภัย


 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงฝนตกหนักหรือเกิดอุทกภัย มักมีผู้ป่วยโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดปวม ฉี่หนู อุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก และไข้เลือดออก นอกจากนี้ ยังมีภัยบางอย่างเพิ่มขึ้น เช่น ถูกสัตว์มีพิษกัด จมน้ำ และไฟฟ้าดูด ดังนั้น ประชาชนจำเป็นต้องปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยในช่วงนี้ ทั้งการจัดการเรื่องสุขาภิบาล กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมร้องเท้าบู๊ทเมื่อเดินในน้ำ และชำระร่างกายทุกครั้ง กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า ที่สำคัญผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง เพื่อป้องกันการจมน้ำ


กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการรองรับการทำงานในช่วงนี้ สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงสถานการณ์น้ำ ที่อาจกระทบกับการให้บริการประชาชน เพื่อกำหนดแผนรองรับ รวมถึงจัดทีมแพทย์ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการและหญิงตั้งครรภ์ และหากมีเหตุฉุกเฉินโทรศัพท์แจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1669
 

บันทึกโดย : วันที่ : 11 ก.ย. 2559 เวลา : 14:53:14

08-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 8, 2020, 1:39 am