ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สหรัฐฯ เบรกนำเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการไทย 27 ราย


 


รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้เผยแพร่รายงานเรื่องการปฏิเสธการนำเข้า (Import Refusal Report) สินค้าจากไทยในช่วงเดือนมิ.ย.2559 พบว่ามีสินค้าไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นไปตามข้อตกลงจำนวน 13 รายการ โดยตรวจสอบเจอถึง 37 ครั้ง เพิ่มขึ้น 54.17% เมื่อเทียบกับการตรวจพบในเดือนพ.ค.2559 ที่มีสินค้าจากไทยไม่ได้มาตรฐาน 13 ครั้ง และได้ประกาศปฏิเสธการนำเข้าสินค้าที่ส่งออกจากผู้ประกอบการไทยรวม 27 ราย เพิ่มขึ้น 51.85% เทียบกับ ผู้ประกอบการไทยที่ถูกปฏิเสธในเดือน พ.ค.2559 จำนวน 14 ราย
        
สินค้าที่ตรวจพบว่าไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นไปตามข้อตกลง 13 รายการ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค  ได้แก่ มะขาม ถูกตรวจพบว่ามีฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรก เน่าเสีย ไม่เหมาะจะเป็นอาหารเพื่อการบริโภค ,มะขามแห้ง ถูกตรวจพบว่ามีฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกเจือปน เน่าเสีย ไม่ติดฉลากข้อมูลที่ชัดเจนให้แก่ผู้บริโภคและไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ ,ปลาทูน่า ถูกตรวจพบว่ามีฝุ่นละอองหรือสิ่งเจือปน เน่าเสีย ไม่เหมาะที่จะเป็นอาหารเพื่อบริโภค, กะทิ ถูกตรวจพบว่ามีฝุ่นละอองมีสิ่งเจือปน เน่าเสีย โดยสินค้าถูกผลิต แปรรูป หรือบรรจุหีบห่อภายใต้สภาวะที่ไม่ถูกสุขอนามัย อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ติดฉลากโภชนาการที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ, มะพร้าว เป็นสินค้าถูกผลิต แปรรูป หรือบรรจุหีบห่อภายใต้สภาวะที่ไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ , น้ำพริก เป็นสินค้ามีสารตกค้างปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ครีมบำรุงผิวหน้า ติดฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของเครื่องสำอาง, เข็มฉีดยา ฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ, ข้าวโพด ถูกผลิต แปรรูป หรือบรรจุหีบห่อภายใต้สภาวะไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ, ยา ฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย Food Drug and Cosmetic Act โดยกระบวนการผลิต การเตรียม การประกอบ การเพิ่มปริมาณของผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน ไม่ปรากฏชื่อยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายการสินค้าภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวและไม่ได้ขึ้นทะเบียนยาใหม่ ฉลากผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ   รวมทั้งใบชา ฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย Food Drug and Cosmetic Act และฉลากผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนถูกต้องตามกฎระเบียบ, เครื่องสำอาง ฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ และอาหารสัตว์ โดยสินค้าถูกผลิต แปรรูป หรือบรรจุหีบห่อภายใต้สภาวะที่ไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
         

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.ย. 2559 เวลา : 07:33:06

14-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2022, 11:26 am