ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
จับตา กสท. จ่อพักใช้ใบอนุญาต CTH ก่อนเพิกถอนหลังเมินส่งแผนเยียวยา


 


การประชุม กสท. จันทร์นี้ มีวาระสำคัญเตรียมพักใช้ใบอนุญาต CTH 30 วัน หลังจากบริษัทฯ ไม่ส่งแผนเยียวยาผู้ใช้บริการใดๆ ตามมติ กสท. ด้าน ช่อง 3 ยื่นฟ้องสำนักงาน กสทช. กสทช. และ กสท. ต่อศาลปกครองให้เพิกถอนมติ กสท.ที่สั่งให้ช่อง 3 ระงับการออกอากาศโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ศาลนัดให้ถ้อยคำ 14 กันยายนนี้
          
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 31/2559 วันจันทร์ที่ 12กันยายน นี้ มีวาระการประชุมน่าจับตา กรณีการขอยกเลิกการให้บริการโครงข่ายของบริษัทซีทีเอช เคเบิลทีวี จำกัด ซึ่งสำนักงาน กสทช. เสนอให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติเป็นเวลา 30 วัน เนื่องจากบริษัทไม่ดำเนินการตามมติ กสท. เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ที่กำหนดให้จัดส่งแผนมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการช่องรายการที่อยู่ภายใต้การให้บริการของ บริษัทฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนลูกค้า จำนวนช่องรายการที่ออกอากาศ และอื่นๆ ก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการเมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 39 ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
          
นอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญที่บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง 3) ยื่นฟ้อง สำนักงาน กสทช. กสทช. และ กสท. ต่อศาลปกครองให้มีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครองตามมติ กสท. ที่ให้ช่อง 3 ระงับการออกอากาศโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ที่ระบุว่าในการประกอบกิจการทางธุรกิจให้ดำเนินการหารายได้โดยการโฆษณาการบริการธุรกิจ จัดเก็บค่าสมาชิก หรือโดยวิธีการอื่นใดได้ ซึ่งให้คณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12.5 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 10 นาที นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดย กสท.มีมติไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 และมีคำสั่งทางปกครองไปยังช่อง 3 ในการประชุมพรุ่งนี้ กสท.จะมอบหมายผู้รับผิดชอบคดีดังกล่าว เพื่อไปให้ถ้อยคำกับศาลในวันพุธที่ 14 กันยายน นี้
          
" วันจันทร์นี้มีวาระที่พิจารณาไม่มาก แต่มีเรื่องใหญ่ๆ ที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะกรณีซีทีเอชที่ยังไม่ส่งแผนเยียวยาผู้ใช้บริการมาตามมติของ กสท. และไม่ได้รับการติดต่อใดๆ โดยส่วนตัวเห็นด้วยที่ต้องมีการออกคำสั่งทางปกครองขั้นสูงขึ้น และรู้สึกหนักใจมากที่ซีทีเอชไม่ให้ความร่วมมือใดๆ ทำให้มีเรื่องเรียนที่ยังคั่งค้าง ผู้บริโภคยังสอบถามความคืบหน้ามายัง สำนักงาน กสทช. เป็นระยะ ส่วนคดีโฆษณาเกินเวลาที่ช่อง 3 ฟ้อง กสท. เป็นเรื่องใหญ่ในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ อีกทั้งกระทบการแข่งขันที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมด้วย ถ้าปล่อยให้การนับเวลาโฆษณาเป็นไปตามอำเภอใจของเอกชน โดยปฏิเสธหลักการสากล เรื่องนี้ทาง กสทช. ต้องสู้คดีเต็มที่เพื่อผู้บริโภคและรักษากติกาตามกฎหมาย ให้เป็นธรรม ดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญมาก เพราะผลการตัดสินของศาลครั้งนี้จะส่งผลต่อการกำกับดูแลระยะเวลาการโฆษณาที่จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปด้วย ดังนั้นจะรับหน้าที่ไปชี้แจงกับศาลด้วยตนเองในวันพุธที่จะถึงนี้ " สุภิญญากล่าว 
          
วาระอื่นๆ ได้แก่ ความเห็นของเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ต่อรายการตื่นมาคุยช่องรายการ MCOT HD พูดตัวเลขใบหวยจากหลายสำนักอย่างโจ่งแจ้ง วาระการพิจารณากรณีบริษัทจีเอ็มเอ็มบี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็คเกจ Z Pay TV ทางกล่อง GMM Z นอกจากนี้ยังมีการพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ... ติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.ย. 2559 เวลา : 10:24:42

06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 8:35 pm