ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจากก.พ.ร.ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14


 


กรมการขนส่งทางบก รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14!!! ในปีนี้รับรวมทั้งสิ้น 5 รางวัล แอพพลิเคชั่น DLT Check In, แอพพลิเคชั่น DLT eForm, ระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานีขนส่งสินค้า ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ!!! ส่วนงานบริการการย้ายรถออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และการวัดความสูงของรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยแสงเลเซอร์ ได้รับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการต่อเนื่อง

วันนี้ (16 กันยายน 2559) เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร นายวิษณุ เครืองาม       รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ โดยในปีนี้ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล ซึ่งถือเป็นการได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ติดต่อกันเป็นปีที่ 14

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติที่กรมการขนส่งทางบกได้รับในปีนี้จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งสินค้า ของสำนักการขนส่งสินค้า โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูลสถานีขนส่งสินค้า ลดระยะเวลาและลดการใช้เอกสาร เพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสถานีขนส่งสินค้า
 
รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยประกอบการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพิ่มเติมในอนาคตได้ การควบคุมการให้บริการของรถแท็กซี่ด้วยการลงทะเบียนพิกัด DLT Check In ของสำนักการขนส่งผู้โดยสาร ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ทุกระบบ และแอพพลิเคชั่น DLT eForm เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถและพิมพ์คำขอ ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ซึ่งเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการรูปแบบใหม่ของกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านทะเบียนและภาษีรถ พร้อมดาวน์โหลดหรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้ทุกที่ทุกเวลา และรางวัลประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ งานบริการด้านการย้ายรถออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก    ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 และงานบริการด้านการวัดความสูงของรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยแสงเลเซอร์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนางานด้านบริการอย่างต่อเนื่องมา     โดยตลอด เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ซึ่งการได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจาก ก.พ.ร. ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและประสิทธิภาพการให้บริการของกรมการขนส่งทางบกที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังถือเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก ในการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ก.ย. 2559 เวลา : 11:04:04

27-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555