ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ผู้แทนรัฐบาลภาคย่างกุ้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กทม.จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย


 


 (19 ก.ย.59) ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายหม่อง หม่อง ซอ (U Maung Maung Soe) นายกเทศมนตรีย่างกุ้ง พร้อมคณะผู้แทนรัฐบาลภาคย่างกุ้ง ในโอกาสเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดระเบียบหาบเร่และแผงลอย โดยมีนางบุศกร คงอุดม เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางเบญทราย กียปัจจ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางเพียงใจ วิศรุตรัตน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการ กทม.

นายกเทศมนตรีย่างกุ้ง กล่าวว่า ย่างกุ้งต้องการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยจาก กทม.  ทั้งนี้ย่างกุ้งคิดว่าควรจะศึกษาการดำเนินการเรื่องดังกล่าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ มาเลเชีย อินโดนีเซีย เป็นต้น แต่กรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับย่างกุ้งมากที่สุด เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนคล้ายคลึงกันในหลายด้าน จึงต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกทม.เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ โดยรัฐบาลย่างกุ้งไม่เพียงแต่ประสบกับปัญหาผู้ค้าที่ทำการค้าบนทางเท้าเท่านั้นแต่ยังลงไปขายของบนถนนอีกด้วย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านการจราจร ด้านความปลอดภัย และปัญหาอื่นๆ ตามมา ย่างกุ้งต้องการหาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยของผู้ค้าในระยะยาว ดังนั้นจึงต้องการเรียนรู้กลยุทธ์ วิธีการ และเทคนิคในการจัดการปัญหาต่างๆจากกทม.เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดระเบียบหาบเร่และแผงลอยนั้น กทม. ดำเนินการในหลายด้าน เราพยายามสร้างทางเลือกให้กับผู้ค้า เน้นการจราจาต่อรอง และประการสำคัญคือไม่ใช่เพียงการย้ายผู้ค้าออกไปเท่านั้น ซึ่งแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ กทม.ต้องดำเนินการตามกฎหมาย แต่กทม.ยังให้การสนับสนุนด้านอื่นๆอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะด้านการสร้างรายได้ของผู้ค้า ผู้ค้าจำนวนมากไม่มีร้านค้าหรือสถานที่อื่นรองรับนอกจากจุดที่พวกเขาเคยค้าขาย ดังนั้นจึงเป็นความยากของการจัดการปัญหาดังกล่าว  กทม.ใช้การเจราจาและพยายามสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการหาทางออกร่วมกัน ช่วยกันหาตลาดทดแทน แสดงให้เห็นว่า กทม.ใส่ใจและให้ความสำคัญกับผู้ค้าและคุณภาพชีวิตของพวกเขา ที่ผ่านมา กทม.จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนถนนทั้งสายหลักและสายรองหลายสายโดยเน้นการดำเนินการในแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ถ.รามคำแหง เริ่มแก้ปัญหาผู้ค้าบนทางเท้าซึ่งถูกประชาชนร้องเรียนว่าไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดย กทม.กำหนดเวลาให้ผู้ค้าทำการค้าได้เป็นช่วงเวลา แต่ต่อมายังได้รับการร้องเรียนจากประชาชน กทม.จึงมีการเจราจาและห้ามค้าบนทางเท้าในจุดห้ามขายตลอดเวลา เราทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ต้องยอมรับว่าเป็นภารกิจที่ไม่ง่ายและใช้เวลาในการดำเนินการ นอกจากนี้ยังต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งต้องอาศัยการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

โอกาสนี้ นายหม่อง หม่อง ซอ ได้ขอบคุณคณะผู้บริหารกทม.ที่ให้คำแนะนำและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ และในวันพรุ่งนี้ (20 ก.ย.59) นายกเทศมนตรีย่างกุ้งพร้อมคณะผู้แทนรัฐบาลภาคย่างกุ้ง จะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดระเบียบหาบเร่และแผงลอย ณ สำนักเทศกิจ และปากคลองตลาด ต่อไป

 

 

 

บันทึกโดย : วันที่ : 19 ก.ย. 2559 เวลา : 19:51:31

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 12:06 am