ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯสั่งถอนรถตู้ที่ลักลอบบรรทุกแรงงานต่างด้าวออกจากบัญชี ขส.บ. 11 ทันที


 


กรมการขนส่งทางบก สั่งถอนรถตู้ที่ลักลอบบรรทุกแรงงานต่างด้าวออกจากบัญชี ขส.บ. 11 ทันที  พร้อมปรับหนักผู้ประกอบการขนส่งเจ้าของรถตู้กรณียินยอมให้บุคคลซึ่งไม่มีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ขับรถ เร่งติดตามผลการดำเนินการทางคดีอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถคนขับ และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ เนื่องจากเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง จังหวัดสระแก้ว จับกุม นายธงชัย ประสาร ผู้ขับรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง คันหมายเลขทะเบียน 30-0673 นครปฐม ที่บรรทุกผู้โดยสารชาวกัมพูชา หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต จำนวน 41 คน ณ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 กิโลเมตรที่ 237 จังหวัดสระแก้วนั้น กรมการขนส่งทางบก สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ตรวจสอบและติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยในเบื้องต้น ตรวจสอบพบว่ารถตู้คันดังกล่าวมีนายชวลิต อำภาพันธ์ ผู้ประกอบการขนส่ง
 
ส่วนนายธงชัย ประสาร ผู้ขับรถในวันเกิดเหตุมีเพียงใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล เลขที่ 54003505 ไม่มีใบอนุญาตขับตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จึงได้เปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการขนส่งเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ฐานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัย ยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ตามมาตรา 36 ประกอบมาตรา 131 ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และสั่งถอนรถคันดังกล่าวออกจากบัญชี ขส.บ. 11 ทันที เนื่องจากเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกจะเร่งติดตามผลดำเนินการทางคดีอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของคนขับรถ และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการผู้ประกอบการขนส่ง เนื่องจากเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศขึ้นอีก
 
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกขอให้ผู้ประกอบการขนส่งทุกรายต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลผู้คนขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ยินยอมให้ผู้ใดใช้รถในประกอบการไปกระทำการผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด หากตรวจสอบพบพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดหรือละเลยไม่ควบคุมทั้งรถและคนให้ดี กรมการขนส่งทางบกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันที สูงสุดถึงขั้นเพิกใบอนุญาตประกอบการ  หากประชาชนพบเห็นรถโดยสารไม่ปลอดภัย มีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง และช่องทางร้องเรียนอื่นๆ อาทิ ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, ผ่านทาง E-mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.com, facebook ชื่อ “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584” หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในท้ายที่สุด         

 

 

 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 19 ก.ย. 2559 เวลา : 20:01:56

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 12:18 am