ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บอร์ด JAS ตั้ง 'ยอดชาย อัศวธงชัย'นั่งกรรมการแทน ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา


                          

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  (JAS) ครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายยอดชาย อัศวธงชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนดร.โสรัชย์ อัศวะประภา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของดร.โสรัชย์ อัศวะประภามีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ทั้งนี้เป็นไปตามมติและความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 ก.ย. 2559 เวลา : 17:19:29

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 4:18 am