ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
QH ตั้ง'ซวง ชัยสุโรจน์' เป็นกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ มีผลตั้งแต่ 21 ก.ย. 59


 บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ20 ก.ย. มีมติแต่งตั้งนายซวง ชัยสุโรจน์ ตำแหน่งเดิม Chief Operating Officer เป็นกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
         
 นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยต่อสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรมแมนดาริน ของบมจ.แมนดาริน โฮเต็ล (MANRIN) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน

การต่อสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรมแมนดาริน ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องและอนุญาตให้สิทธิใช้เครื่องหมายบริการ เซนเตอร์ พอยต์ เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีกเป็นคราว ๆ แล้วแต่ตกลงกัน โดยกาหนดค่าตอบแทนในการเป็นที่ปรึกษาการบริหารงานดังกล่าวเท่ากับ 2% ของรายได้จากการดาเนินงาน ซึ่งคิดเป็นจานวนเงินตลอดระยะเวลา 1 ปี ประมาณ 7 ล้านบาท
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ก.ย. 2559 เวลา : 08:25:23

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 3:25 am