ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมการจัดหางานเผยใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ 1 แห่ง


 


นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง แจ้งว่า มีใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ เนื่องจากมิได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 จำนวน 1 แห่ง คือ

บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.975/2543 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 10 ห้อง 1003 และชั้น 12 ห้อง 1204 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายอารักษ์ กล่าวต่อว่า ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานและตำแหน่งงานก่อนไปทำงาน เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 -10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02-248-4792 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร .1694
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ก.ย. 2559 เวลา : 13:20:24

09-06-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 9, 2023, 5:45 am