ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมสบส.ยืนยัน ไม่มีการออกใบอนุญาตสปา นวด ผ่าน 'นายหน้า'


 


อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยืนยันไม่มีการออกใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งสปา นวดผ่านนายหน้า พร้อมย้ำเตือนผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด ระบุใบอนุญาตจะออกให้เฉพาะสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หากพบการเรียกรับผลประโยชน์ขอให้แจ้งสายด่วน 02-1937999 ทันที

          
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า มีกลุ่มผู้ฉวยโอกาส อ้างตัวเป็นนายหน้า ช่วยติดต่อขอใบอนุญาตและหลักฐานต่างๆในการขอประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) มีการขมขู่ด้วย และมีกระแสข่าวว่ามีผู้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมสบส.เรียกรับเงินค่าตรวจสถานประกอบการฯ นั้น

          
ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว วันนี้ (23 กันยายน 2559) นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ว่า ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งสปา  นวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงามนั้น  ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตด้วยตนเอง  กรณีอยู่เขตกทม.ยื่นที่จุดบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว  หรือวัน สต๊อป เซอร์วิส ชั้น 1 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต่างจังหวัดยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ ไม่มีการใช้นายหน้าดำเนินการอย่างเด็ดขาด เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบอนุญาต จะต้องมีความเข้มงวด ต้องตรวจสอบมาตรฐานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ทั้งด้านสถานที่ ผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการ การบริการ และความปลอดภัยหากผ่านเกณฑ์จึงจะได้รับใบอนุญาต   
 

“ขณะนี้ กรม สบส.ยังไม่เปิดให้ยื่นขออนุญาต จะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้นไป จึงขอย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ไม่ว่าจะเป็นกิจการใหญ่หรือเล็กก็ตามอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาด เพราะเจตนารมณ์กฎหมายฉบับนี้ ออกมาเพื่อส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานธุรกิจการสปา และนวดไม่ใช่ออกมาเพื่อสร้างความเดือดร้อนผู้ประกอบการ” อธิบดีกรม สบส.กล่าว

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมสบส.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด  ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 วันเป็นอย่างมาก  ซึ่งมาตรฐานของสปา จะต้องประกอบด้วย 1.สถานที่ ต้องสะอาด  ไม่อยู่ในอาคารเดียวกับสถานบริการทั่วๆไป  2.ผู้ดำเนินการต้องแสดงชื่อ นามสกุล เลขที่ใบรับรองการเป็นผู้ดำเนินการ และวันที่ออกใบรับรอง  3.ผู้ให้บริการ  ต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรจากสถาบันหรือสถานศึกษาที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานรับรอง แต่งเครื่องแบบรัดกุม ติดป้ายชื่อ 4.การบริการหลักจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนคือการนวดเพื่อสุขภาพ การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ และมีบริการเสริมอื่นๆอีก 3 รายการเป็นอย่างน้อย เช่น เซาน่า ฟิตเนต  โยคะ เป็นต้น และ 5. ด้านความปลอดภัย มีชุดปฐมพยาบาลพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีการควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์อันอาจก่อให้เกิดอันตราย

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ในด้านมาตรฐานของนวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงาม ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน คือ 1.สถานที่ กำหนดให้สถานที่นวดเพื่อสุขภาพ เช่นนวดเท้า นวดไทย นวดน้ำมัน จะต้องไม่อยู่ในในอาคารเดียวกับสถานบริการทั่วไป  2.ผู้ประกอบการ 3. ผู้ให้บริการ 4. การบริการ และ 5.ความปลอดภัย ต้องมีชุดปฐมพยาบาลพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีระบบป้องกันอัคคีภัย โดยในการตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการฯ ของพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากส่วนกลาง และภูมิภาคจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากพบบุคคลที่มีพฤติกรรมเรียกเก็บค่านายหน้า หรือเจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ขอให้แจ้งที่สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ กรม สบส. 02- 1937999 ตลอด 24 ชั่วโมง จะเร่งตรวจสอบพร้อมดำเนินการทางกฎหมายและวินัยโดยไม่ละเว้นทันที

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 ก.ย. 2559 เวลา : 14:13:10

26-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2022, 5:56 am