ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สรุปผลรณรงค์ BANGKOK CAR FREE DAY 2016 ลดใช้รถรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้ 'กว่าหมื่นคัน'


 


(23 ก.ย. 59)  ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ BANGKOK CAR FREE DAY 2016 ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นบริเวณท้องสนามหลวงและรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 59 ภายใต้แนวคิด “อัศจรรย์วันปลอดรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์” มีผู้สนใจร่วมงานกว่า 20,000 คน โดยผลจากการรณรงค์พบว่าปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลที่เข้าและออกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ลดลงถึง 10,697 คัน/วัน จาก 97,101 คัน เหลือ 86,404 คัน
 
 
นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณฝุ่นละอองบริเวณสนามหลวงที่ตรวจวัดได้ในช่วงระหว่างจัดงานมีค่าต่ำกว่าช่วงก่อนและหลังจัดงาน โดยปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ในวันงานมีค่าอยู่ที่ 0.041 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนวันที่ 16 ก.ย. 59 มีค่า 0.044 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และวันที่ 19 ก.ย. 59 มีค่า 0.076 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในวันงานมีค่าอยู่ที่ 22.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนวันที่ 16 ก.ย. 59 มีค่า 25.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และวันจันทร์ที่ 19 ก.ย. 59 มีค่า 40.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กล่าวต่อไปว่า กทม. ร่วมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะหรือจักรยานเป็นทางเลือกในการเดินทางมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ เป็นปีที่ 16 โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืนปี พ.ศ. 2559 ในเดือน ม.ค. – ก.ย. 59 กำหนดให้บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่นำร่องในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้การเดินทางรูปแบบอื่นๆ นอกจากรถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,622 คน ซึ่งมีข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์กับโครงการ เช่น การเพิ่มระบบขนส่งมวลชนทางรอง (Feeder) วางแผนและมีระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่จอดรถในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ปรับปรุงและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบนทางจักรยาน เป็นต้น
 
กรุงเทพมหานคร จะนำความคิดเห็นเหล่านี้ไปประกอบการวางแนวทางพัฒนาระบบขนส่งและการจัดการจราจร การพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่ และแนวคิดการขนส่งอย่างยั่งยืนที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการ นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยจัดเป็นแรลลี่ เดิน-วิ่ง-ปั่น ไปยังชุมชนต่างๆ 10 ครั้ง 20 ชุมชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถยนต์และประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักของคนภายนอกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชนด้วย

ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กล่าวในตอนท้ายว่า หลังจากนี้กทม. จะหารือร่วมกับมหาวิทยาลัย และชุมชน เพื่อหารือแนวทางพัฒนาเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้ใช้งานได้จริงอย่างปลอดภัยและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ อีกทั้งไม่กระทบกับการจราจรมากนัก ตั้งภายใน 3 เดือนจะสามารถกำหนดรูปแบบและเส้นทางที่เหมาะสม นอกจากนี้จะรณรงค์ให้เกาะรัตนโกสินทร์ปลอดรถยนต์อย่างน้อยเดือนละ 1 วัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในวงกว้าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาจราจรในอนาคตด้วย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 ก.ย. 2559 เวลา : 16:50:08

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 2:59 am