ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
วิทยุการบินฯออกมาตรการรองรับสภาพอากาศที่อาจกระทบการบิน


 


นางสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ในขณะนี้ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก ในช่วงฤดูมรสุม ซึ่งส่งผลต่อทัศนวิสัยทางการบิน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารและอากาศยาน วิทยุการบินฯ ได้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์โดยได้ออกมาตรการรองรับสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบการบิน เพื่อเพิ่มระดับของความปลอดภัย และระดับประสิทธิภาพในการจัดการจราจรทางอากาศ ตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)"
          
ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้กำหนดมาตรการรองรับสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำการบิน โดยได้เพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศให้มีความพร้อมต่อการให้บริการในช่วงสภาพอากาศไม่ดี และมีการบริหารจัดการระยะห่างในการขึ้น – ลงของอากาศยานให้เหมาะสมที่สุด มีการออกประกาศแจ้งเตือน ให้ทุกเที่ยวบินขาเข้าของทุกสนามบิน เตรียมการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรองรับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุมนี้ รวมถึงมีการปรับตำแหน่งการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจรทางอากาศ
          
นอกจากนี้ วิทยุการบินฯ ยังได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อแจ้งเตือนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบมจ.การท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. สายการบินต่าง ๆ รวมถึงต่างประเทศ ทราบถึงข้อมูลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยได้มีการประสานงานและบริหารแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการบิน เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการจราจรทางอากาศล่วงหน้า เพื่อให้การควบคุมจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างปลอดภัย คล่องตัว และอำนวยความสะดวกให้กับทุกเที่ยวบินที่เข้ามาในน่านฟ้าไทย
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ก.ย. 2559 เวลา : 16:05:57

02-10-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2023, 8:40 pm