ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กฟน. เดินหน้าติดตั้ง Solar rooftop หน่วยราชการแห่งแรกสำเร็จ


 


วันนี้ (26 กันยายน 2559) นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) โดยมีนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้าร่วมพิธีในฐานะหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน จนสามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้สำเร็จ ณ อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า ในฐานะที่ กฟน. เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบการใช้พลังงานทดแทน ในครั้งนี้ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) ขนาด 60 กิโลวัตต์ ให้กับอาคารสำนักงาน กรมบัญชีกลาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3.55 ล้านบาท จากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานราชการแห่งแรกที่ได้รับการติดตั้งจนสำเร็จและผ่านการทดสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าจาก กฟน. ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เดือนละประมาณ 7,250 หน่วย คิดเป็นเงินที่สามารถประหยัดได้ เดือนละประมาณ 29,000 บาท

ทั้งนี้ กฟน. มีความพร้อมในการให้คำแนะนำปรึกษา และบริการออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุด กฟน. ยังมีแผนงานโครงการติดตั้งระบบ Solar rooftop ขนาด 2.2 เมกะวัตต์ บนอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะอีกด้วย สำหรับหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจต้องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เบอร์โทรศํพท์ 0-2878-5288
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ก.ย. 2559 เวลา : 19:50:04

02-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 2, 2020, 5:20 pm