ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บอร์ด JTS มีมติให้ 'ปลื้มใจ สินอากร' นั่งประธานกรรมการ


 


ที่ประชุมคณะกรรมการ  บริษัท  จัสมิน เทเลคอม  ซิสเต็มส์  จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ได้มีมติเลือก นายปลื้มใจ  สินอากร เป็นประธานกรรมการ

นอกจากนี้ ยังได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร  ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก  มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 ก.ย. 2559 เวลา : 08:15:44

06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 2:05 pm