ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
CPNปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบ.ย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการภายในคล่องตัว


 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) แจ้งว่า ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัท ซีพีเอ็นเรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จำกัด (CPK) (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม 78.13%) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนาขอนแก่น จำกัด (KKN) (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง 78.13%) จำนวน 1,999,994 หุ้น รวมเป็นเงิน49,999,850 บาท โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้น บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงของ CPK ในสัดส่วน 99.99%

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 ก.ย. 2559 เวลา : 09:54:21

18-11-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 18, 2019, 2:32 pm