ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือน ก.ย.59 ขยายตัว 0.38% -เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว 0.75%


 

 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์
แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน ก.ย.59 อยู่ที่ 106.68 ขยายตัว 0.38% เมื่อเทียบกับก.ย.58  และหากเทียบกับเดือนก่อนหน้าขยายตัว 0.04% ส่งผลให้ CPI ช่วง 9 เดือนปี 2559 (ม.ค.-ก.ย.59) ขยายตัว 0.02%

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือน ก.ย.59 อยู่ที่ 106.82 ขยายตัว 0.75% เมื่อเทียบกับ ก.ย.58 และขยายตัว 0.02% เมื่อเทียบกับ ส.ค.59 ส่งผลให้ Core CPI ช่วง 9 เดือนปี 2559 (ม.ค.-ก.ย.59) ขยายตัว 0.74%
           
สำหรับดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เดือน ก.ย.59 อยู่ที่ 116.33 เพิ่มขึ้น 1.47% เทียบกับเดือน ก.ย.58 แต่หดตัว 0.28% เทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีราคาสินค้าหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม อยู่ที่ 101.56 หดตัว -0.24% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย.58 แต่ขยายตัว 0.22% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
 

LastUpdate 03/10/2559 13:11:49 โดย : Admin

04-10-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 4, 2023, 6:44 am