ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รพ.จุฬาภรณ์ และก.คลังเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล


 

 

 


โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และกระทรวงการคลัง ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้พร้อมรับเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ (พระพุทธโอสถ)

 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย 400 เตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี 2560 พร้อมรับเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ “เหรียญพระพุทธโอสถ” เป็นที่ระลึก โดยสามารถบริจาคเงินและรับเหรียญได้ที่ธนาคารพาณิชย์ 15 แห่งในสมาคมธนาคารไทย และธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย 400 เตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี 2560 กล่าวว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ร่วมกับกระทรวงการคลังขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ตลอดจนจัดซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ในการจัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยายขนาด 400 เตียง เพื่อเป็นโรงพยาบาลครบวงจร ที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งและครอบคลุมการรักษาทุกโรค สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้จากท้องถิ่นที่ห่างไกล และผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และเทคโนโลยีการรักษาขั้นสูงอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้บริจาคเงินจะได้รับเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ หรือ “เหรียญพระพุทธโอสถ” พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นที่ระลึก และสามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง

 
สำหรับเหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ออกแบบโดยคุณพุทธชาติ อรุณเวช อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ สำนักกษาปณ์ และผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยนำแบบมาจาก องค์พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ออกแบบ และเหรียญทั้งหมดผลิตโดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ประกอบด้วยเหรียญ 5 ประเภท ได้แก่ 1.เหรียญทองคำ (ขัดเงา) 99% สูง 70 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 300 กรัม ผลิตจำนวน 100 เหรียญ ที่ระลึกแด่ผู้บริจาคเงิน 999,999 บาท 2.เหรียญทองคำ 99% สูง 30 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 18 กรัม ผลิตจำนวน 500 เหรียญ ที่ระลึกแด่ผู้บริจาคเงิน 50,000 บาท 3.เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ 95% สูง 30 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 15 กรัม ผลิตจำนวน 5,000 เหรียญ ที่ระลึกแด่ผู้บริจาคเงิน 5,000 บาท 4.เหรียญโลหะสีเหลือง (Brass) สูง 30 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 11 กรัม ผลิตจำนวน 1,000,000 เหรียญ ที่ระลึกแด่ผู้บริจาคเงิน 200 บาท 5.เหรียญโลหะสีเหลือง (Brass) บรรจุล็อคเก็ตพร้อมสร้อย ผลิตจำนวน 10,000 เหรียญ ที่ระลึกแด่ผู้บริจาคเงิน 900 บาท ทั้งนี้ผู้บริจาคเงินสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง

 
 
 

พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ของคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ กล่าวถึงพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ หรือ พระพุทธโอสถ ว่า เป็นพระพุทธรูปแบบประยุกต์ร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ศิลปะขอมปางนาคปรก บนพระหัตถ์มีหม้อยา ในคติมหายานเชื่อว่า “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” เป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้มาเพื่อให้สัตว์โลกมิต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ ทั้งโรคทางกาย ทางใจ และโรคทางกรรม โดยเหรียญฯ ที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นเหรียญที่ผ่านการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินในโครงการดังกล่าว

 
นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า สมาคมธนาคารไทยมีความยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนในการเป็นช่องทางการรับบริจาคเงินและมอบเหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ หรือ “เหรียญพระพุทธโอสถ” ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคเงินในโครงการดังกล่าว ในนามสมาคมธนาคารไทยก็ขอเชิญชวนประชาชนได้บริจาคเพื่อร่วมทำบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ เพราะเงินที่ได้นำไปขยายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เท่ากับได้ร่วมช่วยชีวิตและช่วยให้ผู้เจ็บป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ที่สำคัญก็คือ เป็นโอกาสที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมทำความดีและสร้างกุศลเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี 2560 นอกจากนั้นผู้บริจาคทุกท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ซึ่งมีทั้งพุทธคุณและพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่คนไทยควรมีไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและบริจาคได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 15 แห่งที่เป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทย และธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ โครงการเหรียญพระพุทธโอสถ โทร.0 2576 6131-4 และ 06 3218 5371-4 ทางเว็บไซต์ http://donation.chulabhornhospital.com หรือธนาคารพาณิชย์ทั้ง 15 แห่งที่เป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ประกอบด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารธนชาต บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บมจ.ธนาคารทิสโก้ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บมจ.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และบมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย รวมถึงธนาคารออมสิน

 

 

LastUpdate 03/10/2559 13:49:55 โดย : Admin

04-02-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 4, 2023, 12:06 pm