ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงาน -ไมโครซอฟต์ จัดทำโปรแกรมเรียนรู้โลกอาชีพดึงเยาวชนเรียนรู้งานรองรับยุคดิจิทัล


 ก.แรงงาน จับมือ บ.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโปรแกรมเรียนรู้โลกอาชีพ หวังส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสในการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เป็นสื่อกลางให้นายจ้างพิจารณาเข้าทำงาน เน้นเป้าหมายเยาวชนที่ต้องการหางานทำ สมัครงาน เรียนรู้ออนไลน์ อบรมภาษา เพิ่มองค์ความรู้รองรับยุคดิจิทัล ก่อนลงนามความร่วมมือสองฝ่ายภายในต้นปี 2560


หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้การต้อนรับนางสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามมูลนิธิไมโครซอฟท์เพื่อสังคม ซึ่งได้เข้าพบเพื่อหารือร่วมกันในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสในการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวภายหลังการหารือว่า บริษัท ไมโครซอฟท์ฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้จัดทำโปรแกรมด้านอาชีพที่หลากหลายเพื่อให้เยาวชนได้ประโยชน์ อาทิ การจัดหางาน การเรียนรู้ออนไลน์ การสมัครงาน การประกอบอาชีพอิสระ และการติดต่อสื่อสารทางสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังมองหางานทำ กำลังทำงานอยู่แล้ว เยาวชนที่ทำงานนอกระบบ รวมทั้งเยาวชนที่อยู่ระหว่างกำลังศึกษาได้เข้าถึงการเรียนรู้ข้อมูล และองค์ความรู้หลากหลาย ตลอดจนแนวโน้มในโลกอาชีพแห่งอนาคต โดยโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นสื่อกลางให้เยาวชนสามารถเข้ามากรอกใบสมัครงานได้ ขณะเดียวกันนายจ้างสามารถเข้ามาพิจารณาใบสมัครของผู้ที่ต้องการหางานทำได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะครอบคลุมการส่งเสริมการมีงานทำของกระทรวงแรงงานได้เป็นอย่างดี
            
ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การดำเนินการของโปรแกรมการเรียนรู้ฯ นั้น จะมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาและกำหนดรายละเอียดให้เกิดความชัดเจนของโปรแกรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ภายในต้นปี 2560 ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้และเข้าถึงเยาวชนในโลกอาชีพและตำแหน่งงานมากมายในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในวัยกำลังแรงงานกว่า 10 ล้านคน ได้มีความก้าวหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนในเรื่องงานที่มีคุณค่าในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนและวัยแรงงานได้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด นำไปสู่การจ้างงานที่มีคุณค่าสูง เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพไปตลอดชีวิต


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 17:47:25

15-11-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 15, 2019, 11:38 pm