ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
AIRA ดึง Kenedix จากญี่ปุ่นเข้าถือหุ้น 20% ในบมจ.ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้


 


นายสุทธิพร ตัณฑิกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล (AIRA) เปิดเผยว่า Kenedix,Inc บริษัทจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้อนุมัติให้บริษัทในเครือ คือ Kenedix Asia Pte.Ltd ประเทศสิงคโปร์ ตกลงเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นบางส่วนของ บมจ.ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AIRA ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ทั้งนี้  Kenedix Asia Pte.Ltd มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านสินทรัพย์การลงทุน(Asset Under Management หรือ AUM) พัฒนาธุรกิจด้านสินทรัพย์การลงทุนในกลุ่มประเทศเอเชีย
 
ทั้งนี้ Kenedix Asia Pte.Ltd มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถือหุ้นโดย Kenedix,Inc ในสัดส่วน 100% ส่วน บมจ.ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวนหุ้นที่จะนำออกจำหน่ายครั้งนี้มีจำนวน 10 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 20% ของทุนจดทะเบียน ทำให้หลังการเข้าทำรายการ AIRA จะถือหุ้น 80% และ Kenedix,Inc ถือหุ้น 20%

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 18:21:49

02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 5:32 am