ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง'นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ'นั่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน


 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (4 ต.ค.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้ง นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนตามมติคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม 2559 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นรวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 19:19:14

02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 5:53 am