ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปภ.เกาะสมุย ยังวิกฤติเร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลน


 


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาเกาะสมุย ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเล จาก กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุย เร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลนบนเกาะสมุย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนแล้งทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานและความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แหล่งน้ำดิบหลักของ กปภ.สาขาเกาะสมุย ทั้ง 3 แห่ง คือสระพรุหน้าเมือง สระพรุกระจูด และน้ำตกหินลาด ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องลดปริมาณการผลิตลงจากเดิม 25,000 ลบ.ม./วัน เหลือ 15,000 ลบ.ม./วัน นอกจากนั้น กปภ.สาขาเกาะสมุย ยังได้เร่งผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล(Reverse Osmosis: RO) 6,600 ลบ.ม./วัน ซึ่งเป็นการผลิตเต็มอัตราการผลิตและซื้อน้ำระบบ RO เพิ่มเติมจากบริษัท East Water 3,000 ลบ.ม./วัน แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแบ่งโซนจ่ายน้ำเป็นเวลา เพื่อยืดระยะเวลาการจ่ายน้ำให้ยาวนานยิ่งขึ้น
 
อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ กปภ. ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลจาก กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุย ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำประปาและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในระยะยาวอีกด้วย

นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขาเกาะสมุยกล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.สาขาเกาะสมุย ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาแต่อย่างใด เร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นได้สูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงเติมลงในสระเก็บน้ำ รวมทั้งดูดตะกอนออกจากสระ และต่อท่อทางดูดเพื่อรับน้ำให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กปภ.ต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อยืดระยะเวลาการจ่ายน้ำในช่วงฤดูแล้งให้ยาวนานยิ่งขึ้น และขอให้ลูกค้าจัดเตรียมภาชนะเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ รวมทั้งตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านมิให้มีการรั่วไหลด้วย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 23:23:51

02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 6:35 am