ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
แอร์พอร์ต เรลลิงก์ ปรับโฉมขบวนรถเอ็กซ์เพรสไลน์


 


นายประเสริฐ อัตตะนันทน์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า จากอัตราการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ของผู้โดยสารที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งจากสถิติผู้โดยสารปี 58 และ 59 พบว่าเพิ่มขึ้น 10.08% รวมทั้งนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เพิ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสารให้ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการ 
          
เพื่อเป็นการรองรับอัตราผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการโครงการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ภายในขบวนรถไฟฟ้าด่วน (เอ็กซ์เพรส) 4 ขบวน ให้มีที่นั่งผู้โดยสาร และราวจับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ขบวนรถไฟฟ้าเอ็กซ์เพรสสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 340 คน/ขบวน เพิ่มเป็น 740 คน/ขบวน หรือเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 61,500 คน/วัน เป็น 72,000 คน/วัน 
          
ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการปรับเปลี่ยนทีละขบวนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร ส่วนอุปกรณ์ภายในขบวนที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนอกจากเก้าอี้นั่ง และราวจับ ได้แก่ การเปลี่ยนวัสดุปูพื้น  มีการย้ายที่ติดตั้งถังดับเพลิง การเพิ่มพื้นที่ยึดสำหรับรถวีลแชร์ของผู้ทุพพลภาพ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          
ส่วนขบวนรถไฟฟ้าด่วนอีก 3 ขบวนนั้นคาดว่าจะปรับเปลี่ยนแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.59 โดยเชื่อมั่นว่าโครงการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ภายในขบวนรถไฟฟ้าด่วน (เอ็กซ์เพรส) 4 ขบวน จะสามารถช่วยรองรับความต้องการใช้บริการ และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น 
          
สำหรับตอนนี้ทำการปรับเปลี่ยนภายในขบวนรถไฟฟ้าเอ็กซ์เพรสแล้ว 1 ขบวน ซึ่งความสะดวก และปลอดภัยตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยถึง 3 ขั้น เริ่มต้นจากวิศวกรควบคุมงานที่มีทั้งวิศวกรชาวไทย และวิศวกรชาวต่างชาติคอยควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับเปลี่ยน และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในขบวนรถไฟฟ้าด่วนเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล 
          
ในปี 2559 เนื่องโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตรา สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยรอบขบวนรถไฟฟ้า
 
 
 
 
          

LastUpdate 05/10/2559 19:40:34 โดย : Admin

04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 5:12 pm